Inventarisatie op naam "Folkert" - Anjum 1668-1811 Vermeldingen in DTB en volkstellingen


Sortering op Folkert + patroniem (alfabetisch), vervolgens oplopend op jaartal
⦁    02-06-1737 Folkert Alberts wonende te Ee x Sybrig Folkerts wonende te Anjum
⦁    01-03-1792 Folkert Baukes, Bauke Douwes x Zwaantje Folkerts

⦁    19-04-1767 Folkert  Brants, v  Brant Nannes x  Tjietske Folkerts
⦁    26-05-1737 Folkert Cornelis wonende te Anjum x Aaltje Gerbens wonende te Anjum: : 06-02-1739 Tjietske, Volkstelling 1744: 2 personen 1:10:0
⦁    15-11-1705 Folkert Dirks wonende te Anjum x Gepke Poppes wonende te Anjum: 20-09-1706 Rinske Folkerts,  05-12-1708 Harke Folkerts, 22-03-1711 Sybrich Folkerts, 22-10-1713 Dirck Folkerts, 11-04-1717 Antje Folckerts; Volkstelling 1744 de weduwe van Folkert Dirks, 1 gealimenteerd;
⦁    14-03-1802 Folkert Dirks wonende te Anjum x Tietje Rienks wonende te Morra
⦁    29-05-1697  Folkert Douwes wonende te Lioessens x Trijntje Saapes wonende te Anjum
⦁    31-10-1723 Folkert Hendriks v Hendrik Folkerts
⦁    19-08-1689 Saecke Folkerts v  Folkert Idses
⦁    01-11-1726 Folkert Idses v Ids Cornelis & Trijntje Jans
⦁    31-01-1779 Folkert Jacobs, v Jakob Folkerts x Fetje Klaases
⦁    22-05-1803 Folkert Jacobs wonende te Anjum x Aaltje Gerryts wonende te Anjum
⦁    28-10-1731 Folkert Jans x Jinske Johannes, beide Anjum: 08-03-1733 Rinske Folkerts, 31-10-1734 Jan Folkerts, 02-08-1737 Yttje Folkerts, 02-08-1739 Johannes Folkerts,  16-09-1742 Yttie Folkerts; Volkstelling 1744 6 personen, insolvent; 31-01-1745 Gerben Folkerts,
⦁    09-02-1766 Folkert Jans, v Jan Folkerts x Antje Jans
⦁    16-06-1806 Neeltje Folkerts v Folkert Jans  x Ytske Jacobs
⦁    19-04-1704 Folckert Jarigs v Jarig Jakobs;
05-01-1726 Folkert Jarigs wonende te Anjum x  Neeltje Reinders wonende te Anjum: 04-04-1728 Tijtje Folkerts, 30-01-1729 Reinder Folkerts,  10-09-1730 Reinder Folkerts, 31-08-1732 Reinder Folkerts, 04-10-1733 Jakob Folkerts,  01-07-1736 Antje Folkerts, 12-07-1739 Tyttje Folkerts, 04-03-1742 Trijntje Folkerts, Volkstelling 1744: 5 personen, 2:0:0
07-03-1751 Folkert Jarigs wonende te Ezumazijl x Martjen Dirks wonende te Ezumazijl
⦁    21-03-1762 Folkert Klaassens  v. Klaas Folkerts x Martje Sydses
⦁    20-10-1782 Folkert Klaassens te Anjum  Klaas Alderts x Uilkje Folkerts;
⦁    28-05-1809 Folkert Klaazes wonende te Anjum x Wytske Tjiepkes wonende te Lioessens
⦁    00-03-1686 Folkert Lieuwes v Lieuwe Folkerts
⦁    31-03-1776 Folkert Louws, v Louw Minnes x Tytje Folkerts
⦁    30-04-1809 Folkert Louws wonende te Anjum x Jankjen Dirks wonende te Anjum
⦁    05-09-1706 Folkert Martens v Marten Klaases;
 30-05-1735 Folkert Martens wonende te Anjum x Aaltje Claases wonende te Anjum:  09-04-1736 Iebeltje;   25-01-1756 Ybeltje Folkerts
10-02-1737 Folkert Martens wonende te Anjum x Jantje Martens (Hylkes) wonende te Anjum: 09-08-1739 Hylke Folkerts, Volkstelling 1744: 3 personen 2:10:0
⦁    10-04-1701 Folkert Reitses v Reitse Sapes, 22-04-1703 Folkert v Reitse Sapes;
 21-10-1731 Folkert Reitses wonende te Anjum x Gertje Tijsses wonende te Anjum:  19-10-1732 Sape Folkerts,  14-11-1734 Tys Folkerts,  21-07-1737 Ids Folkerts, 07-02-1740 Ybeltje Folkerts, 17-02-1743 Jacob Folkerts; Volkstelling 1744 8 personen 6:6:0;  20-03-1746 Yttje Folkerts,
⦁    29-03-1722 Folkert Sakes v Sake Folkerts;
⦁    11-01-1806 Folkert Sakes Botma v Sake Folkerts Botma x Aaltje Eelses Kingma
⦁    04-06-1747 Folkert Sakes wonende te Anjum x Tettje Annes wonende te Oostrum; 09-06-1748 Riemkje Folkerts
⦁    06-08-1769 Folkert Wiggers, v Wigger Oeges x Ytje Folkerts
⦁    27-02-1757 Folkert Willems  v Willem Mans x Antje Folkerts;
⦁    14-05-1797 Folkert Willems wonende te Anjum x Gyssel Pytters wonende te Anjum
⦁    17-07-1757 Folkert Henricus Sybesma wonende te Anjum x Clara Fennema wonende te Leeuwarden: 03-04-1763 Rudolphus Henricus, 09-03-1766 CLara Jetske,
25-08-1776 Folkert Hendricus Sibesma wonende te Anjum x Saapke Idses Bangma wonende te Anjum:  07-05-1777 Ids Folkerts Sibesma,
Folkert Hendriks Sybesma leeftijd 53 jaar, geboren 12-05-1730, overleden op 02-12-1783
Diversen: geboren in Leeuwarden; dominee Religie: N.H. Kind van: Hendrik Siousma en Jetske Juws
Gehuwd met: 1757 Clara Fennema ( Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 88)

Bron: allefriezen.nl
Samensteller: Yinnar.nl
Datum: 24 april 2020