Steffen Bakker, geboren te Slochteren 1830(Ned.Herv.), overleden aldaar 1895, 64 jaar oud, boerenknecht (1856) en arbeider, koopman, natuurlijke zoon van Janna Beerends Bakker (dienstmeid te Slochteren). Steffen werd in 1856 vrijgesteld van militaire dienst wegens lichaamsgebrek.

Hij was toen boerenknecht te Middelstum. Zijn signalement  luidde: Ovaal aangezicht, lang voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, spitse kin, bruin haar en geen merkbare tekenen. Tijdens zijn huwelijk was hij dagloner/arbeider te Kolham, later(schapen-) koopman te Scharmer, en Martenshoek. Blijkens de geboorteaangifte van zijn zoon Jan, kon hij niet schrijven.   Steffen is getrouwd te Slochteren 1856 (Burgerlijke Stand), op 25-jarige leeftijd met

Tjakien Eppes Mulder (36 jaar oud), geboren te Sappemeer (Gn) 1820 (Ned.Herv.), overleden te Kolham 1903, 82 jaar oud, dagloonersche, werkvrouw, dochter van Eppe Jans Mulder (broodbakker in 1847 en winkelier in 1855) en Harmanna Jans Groenema. Bij haar huwelijk met J.F. Hamminga was Tjakien zonder beroep, bij geboorte van zoon Fokke werd vermeld dat haar beroep dagloonersche was. Volgens de gezinskaarten Slochteren 1850-1860 was zij dagloonersche. Tjakien was eerder getrouwd te Slochteren 1847 (Burgerlijke Stand), op 26-jarige leeftijd met   Jannes Fokkes Hamminga (29 jaar oud), geboren te Kolham 1818, overleden aldaar 1850, 32 jaar oud, dagloner, zoon van Fokke Jannes Hamminga en Berendje Harkes Pestman (landbouwer te Kolham).

In 1860 bestond het gezin van Steffen en Tjakien uit: Eppo Hamminga en Jan en Janna Bakker. Zij hadden in Kolham de volgende huizen bewoond: no. 49, 89, 40 en woonden in 1860 op no. 139b. In deze periode waren zij beide dagloners.

  Uit dit huwelijk:

  • Jan Bakker , geboren te Kolham 1857 (éen van tweeling)  (Ned.Herv.), overleden te Hoogezand 1906, begraven aldaar. Naar gezinsstaat . Tweeling met:
  • Janna Bakker , geboren te Kolham 1857 (éen van tweeling) (Ned.Herv.), overleden 1939.  (Er moet van haar nog een grafmonumentje zijn bij de kerk in Harkstede, 3e rij van ingang, tweede dubbelmonumentje. Maar ik heb het (2002) niet kunnen vinden…. ) Janna is getrouwd te Slochteren 1884, op 27-jarige leeftijd met Jan Bultena (ongeveer 36 jaar oud), afkomstig uit Bellingwolde, geboren ±1848, zoon van Izebrand Roelfs Bultena en Frouke Daniels Buurma. Jan was weduwnaar van Fransina Buiskool.
  • Levenloos kind   geboren te Kolham 1859, overleden aldaar 1859. Tweeling met:
  • Levenloos kind , geboren te Kolham 1859, overleden aldaar 1859.
  • Harmanna Bakker , geboren te Kolham 1864 (Ned.Herv.), overleden aldaar 1866, 2 jaar oud.