I       Albert Hansma

Albert is getrouwd te Hoogezand op 28 oktober 1905 met  Janna Langbeek.

 

Uit dit huwelijk:

     1       Martje Hansma

     2       Grietje Hansma

     3       Gosse Johannes Hansma

     4       Grietje Peternella Hansma

        

II      Gosse Johannes Hansma

Gosse is getrouwd te Ferwerderadeel op 25 mei 1872 met  Martje Alberts Tibma.

Uit dit huwelijk:

     1       Albert Hansma (I)

     2       Johannes Hansma

 

III     Johannes Gosses Hansma

Johannes is getrouwd te Ferwerderadeel op 22 december 1831 met  Wytske Sweitzes Boonstra.

Uit dit huwelijk:

     1       Gosse Johannes Hansma (II)

     2       Sweitze Johannes Hansma

     3       Anne Johannes Hansma

     4       Geertje Johannes Hansma

    5       Egbert Johannes Hansma

     6       Geertje Johannes Hansma

     7       Eize Johannes Hansma

 

IV     Gosse Johannes Hansma

Gosse is getrouwd te Wanswerd 1797 voor de kerk (1) met  Baukje Zints.

Gosse is in ondertrouw gegaan te Fr, getrouwd aldaar 1800 voor de kerk (Ned.Herv.) (2) met  Minke Martens Miedema.

Uit dit huwelijk:

     1       Richtje Hansma

     2       Johannes Gosses Hansma

     3       Johannes Gosses Hansma (III)

 

V      Johannes Gosses

Johannes is getrouwd te Wanswerd rond 1773 (1) met  Lysbet Jelles.

Uit dit huwelijk:

     1       Gosse Johannes

     2       Gosse Johannes Hansma (IV)

     3       Antje Johannes

     4       Moerke Johannes

Johannes is ondertrouwd te Wanswerd en getrouwd aldaar mei 1806 voor de kerk (2) met  Antje Jacobs.

 

VI     Gosse Hendriks

Gosse was gehuwd met  Antje Johannes.

Uit dit huwelijk:

     1       Tjitske Gosses

     2       Isebrant Gosses

     3       Gatske Gosses

     4       Hendrik Gosses

     5       Hendrik Gosses

     6       Johannes Gosses (V)

 

VII     Hendrik IJsbrands

Hendrik is getrouwd te Tietjerksteradeel 1691 (1) met  Tjedts Gossis.

Uit dit huwelijk:

     1       IJsbrand Hendriks

     2       Gosse Hendriks (VI)

     3       Johannes Hendriks.

     4       Antje Hendriks.

Hendrik was gehuwd (2) met  Rinske Arends