We kunnen wel stellen dat de dragers van de naam Hartenhof (of Hartenhoff) in Nederland allen afstammen van één stamvader: Amel Cornelis.  Hij is geboren in 1706 te Westerbroek en stierf na 1767. De negen kinderen, die hij en zijn vrouw Fennegyn Gerrits kregen, werden allen geboren in Kolham, in de provincie Groningen. Tot in de vorige eeuw waren de Hartenhoffen daar te vinden en op de begraafplaats bij het kleine kerkje van Kolham zijn de graven van enkele nazaten van Amel en Fennegyn nog steeds aanwezig. De doopnaam Amel komt nog steeds voor in de familie Hartenhof(f) maar heeft zich inmiddels natuurlijk ook verspreid binnen andere familienamen in de regio. De (fragment)genealogie van Amel Cornelis is beperkt tot dragers van de achternaam Hartenhof(f) in mannelijke en vrouwelijke lijn. De achter-achter enz. kleinkinderen bleven niet alleen in Nederland: een drietal kleinzoons van Amel's jongste zoon Roelf besloot in Amerika te proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Het werd een lange, enerverende en soms dramatische reis. Maar het lukte en zo kwam het dat er nu een schare Amerikaanse Hartenhoffen leeft.

 Bronvermelding: 

  • Gegevens over de eerste twee generaties en het gezin van Harm Amels verkregen van de heer R. Dolfin, Groningen.
  • Aanvulling op het gezin van Margyn Amels verkregen van Gert Zuidema, Groningen
  • De Amerikaanse staak van Roelef Amels (van) Hartenhoff is verkregen van Sherry Toelle en Lori Hartenhoff, beide in de U.S.A..