Hinderkien Hindriks Bos , gedoopt te Haren 1802 (Ned.Herv.), overleden te Kolham, gem. Slochteren 1846, 43 jaar oud, landbouwerse te Kolham, dochter van Hendrik Harms Bos (landbouwer) en Aaltje Hinderks van Zanten. [ i ]

Hinderkien is getrouwd te Slochteren 1822 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd (1) met

Amel Cornellis Hartenhof (35 jaar oud), gedoopt te Kolham 1786 (Ned.Herv.), overleden te Slochteren 1830, 44 jaar oud, landbouwer, zoon van Kornelis Amels Hartenhof (landbouwer) en Hinderkien Derks (landbouwerse). [ii]

Uit dit huwelijk:

           1                Kornelius Hartenhoff ook genaamd Kornelius Hartenhof, geboren te Kolham 1822, landbouwer. Kornelius is getrouwd te Slochteren 1861, op 38-jarige leeftijd met Elsje Scholtens (53 jaar oud), geboren te Kolham 1808, landbouwer, wonende te Kolham, dochter van Johannes Pieters Scholtens en Stijntje Gosses.

           2                Hindrik Hartenhof, geboren te Kolham 1825, overleden aldaar 1879, 53 jaar oud, landbouwer. Hindrik is getrouwd te Slochteren 1859 voor de kerk (Ned.Herv.), op 33-jarige leeftijd met Stijntje Drijfholt (25 jaar oud), geboren te Kolham 1833 (Ned.Herv.), overleden aldaar 1893, 59 jaar oud, landbouwersche, dochter van Jan Ekkes Drijfholt (landbouwer) en Pieterke Gerrits Hartenhof (zonder beroep).

           3                Aaltje Hartenhof, geboren te Kolham 1828, overleden te Slochteren 1876, 48 jaar oud.[iii] Aaltje is getrouwd te Sappemeer 1854, op 25-jarige leeftijd met[iv] Bartholomeus Johannes Adamus Burghardt (26 jaar oud), geboren te Sappemeer 1827, overleden te Kolham 1906, 78 jaar oud, zoon van Adam Burghardt en Jantje van der Meer.

 

Hinderkien is getrouwd te Slochteren 1831, op 28-jarige leeftijd (2) met [v] Oltman Berends Begeman (26 jaar oud), geboren te Slochteren 1804, zoon van Berend Oltmans Begeman (landbouwer) en Geertje Geerts Klatter. [vi] ( Oltman is later getrouwd te Slochteren 1850, op 46-jarige leeftijd met Maria Meijers (ongeveer 41 jaar oud), afkomstig uit Leer, Duitsland, geboren ±1809, dochter van Sophia Meijers.)

Huwelijk is afgekondigd op 13 en 20 februari. Oltman Berends Begeman is boerenknecht in Slochteren. Ws bij grootvader. Getuigen bij het huwelijk zijn:

Hindrik Jacobs Doornbos, 41, landbouwer te Slochteren, neef van de bruid. Harm Hindriks Bos, 25, landbouwer, Kolham, broer bruid. Jan Hindriks Kloppenborgh, kastelein, 45, schildwolde geen bloedverwant.

Uit dit huwelijk:

  4         Geertje Begeman, geboren te Kolham ±1832.[vii] Geertje is getrouwd te Slochteren 1856, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Oomke Uildriks (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Kolham ±1828.

  5         Berend Begeman, geboren te Kolham ±1834. Berend is getrouwd te Slochteren 1872, op ongeveer 38-jarige leeftijd met Trijntje Hooites (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Kolham ±1845. Trijntje was weduwe van Pieter Steenhuis.

  6         Abraham Begeman, geboren te Kolham ±1836.[viii] Abraham is getrouwd te Kolham 1862, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Anje van der Bijl (ongeveer 18 jaar oud), afkomstig uit Zuidwolde (bedum), geboren ±1844. Abraham is getrouwd te Slochteren 1880, op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met Hendrikje Gerringa (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Slochteren ±1847.

  7         Harm Begeman, geboren te Kolham ±1838.[ix] Harm is getrouwd te Slochteren 1862, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Grietje Veenhoven (ongeveer 22 jaar oud), afkomstig uit Garmerwolde, gem. Ten Boer, geboren ±1840.

  8         Renske Begeman, geboren te Kolham ±1840. Renske is getrouwd te Kolham 1872, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Sebe Hooites (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Kolham ±1841.[x]