Verkoop pelmolen Aduard, door Harm Freerks van der Molen c.s.

Archiefstuk 285, Toegang 144, Rechtbank van eerste aanleg, Groningen,Beschikkingen met bijbehorende verzoekschriften, 1831: jul-12/dec-27. Getranscribeerd door Petra Timmenga, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 28 maart 2019


Aan de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Groningen

 Geven met verschuldigden eerbied te kennen Harm Freerks van der Molen pelmolenaar wonende te Aduard, zo voor zich zelven en als vader en wettige voogd over Margaretha en Aafke Harms van der Molen, zijn twee minderjarige dochters bij wijlen zijne echtgenote Aafke Jans Gockinga verwekt, benevens Albert Pieters Kalk, sluiswaarder wonende te Aduarder Zijl als toeziend voogd over evengemelde minderjarigen, voorts Drewes Willems Faber, koopman wonende te Garnwerd als voogd en Kornelis ten Hoorn als toeziend voogd over Michiel Hendriks van der Veen minderjarige zoon van wijlen Hendrik Klasens van der Veen in leven pelmolenaar, wonende te Aduard bij wijlen Aafke Jans Gockinga in haar eerste huwelijk verwekt, dat requestranten in hunnen opgenoemde kwaliteiten in gemeenschap bezitten:

1. een behuizinge getekend nummer 66 met een achtkantigen pelmolen, te Aduard benevens het regt der vaste beklemminge van ongeveer drie bunders land alles staande en gelegen te aduard doende de landerijen jaarlijks tot vaste huur aan de erven van den heer van Zuilen van Nieveld 24 guldens en het huis 12 guldens en

2. het regt der vaste beklemming van ongeveer een bunder land mede gelegen te Aduard doende tot vaste huur 10 guldens

dat zij ter voorkoming van gerechtelijke vervolging genoodzaakt zijn gemelde goederen te verkopen, aangezien zij tot die verkoop zonder autorisatie van deze Regtbank niet kunnen overgaan, zo nemen de requestranten ieder in zijne boven gedrukte qualiteit de vrijheid zich tot deeze Regtbank te wenden met verzoek

Dat het de Regtbank behage de requestranten te autoriseren tot de verioop vorenbedoeld met benoeming van eenen notaris ten wiens overstaan conform de wet van den 12 Junij 1816 deeze verkoop zal worden gehouden

De Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Groningen Kamer Kennis nemende van enkele zaken gezien het Request van Harm Freerks van der Molen, pelmolenaar wonende te Aduard voor zich zelven en als vader en wettige voogd over Margaretha en Aafke Harms van der Molen, zijne twee minderjarige dochters bij wijlen zijne Echtgenote Aafke Jans Gockinga verwerkt en Consorten verzoekende autorisatie tot den verkoop ten Requeste bedoeld met benoeming van eene Notaris ten wiens overstaan conform de wet van den 12 Junij 1816 deze verkoop zal worden gehouden.

Gezien het inventaris van alle roerende goederen gemeenschappelijk bezeten tussen den eersten Requestrant en wijlen zijne Ehevrouw Aafke Jans Gockinga opgemaakt door den openbaren Notaris Mr. T.J. Abresch residerende te Zuidhorn den 29 oktober 1819 behoorlijk geregistreerd.

 • Gezien de ordonnantie van den fungerende President Mr. J.W. Eekhout van den 22 December 1831
 • gezien de conclusie van den officier van 23sten dier maand
 • gehoord het rapport van de fungerenden President voornoemd
 • overwegende dat de meerderjarige belanghebbenden den verkoop verlangen, en dat dezelve niet strijdt met het belang der iminderjarigen,ten Requeste vermeld
 • gezien artikel 2 en 3 en 4 van de wet van 12 juni 1819 Staatsblad 26 benevens het Koninklijk Besluit van den 12 september 1822, staatsblad no. 43,

verleent de Regtbank autorisatie tot den publieken verkoop van de vaste goederen ten Requeste boven omschreven en benoemt den openbaren Notaris mr. T.J. Abresch zetelende te Zuidhorn.


 Gegevens Molendatabase Verdwenen molens: www.molendatabase.org

 • databasenr. 6003
 • inventarisnr. 1070 vdV
 • naam/polder/
 • aanduiding Molen van Bakker
 • standplaats nabij de Kleiweg
 • plaats Aduard
 • gemeente Westerkwartier
 • provincie Groningen
 • kadaster 1811-1832 Aduard B (1) 234
 • Harm Freriks van der Molen, pelmulder
 • locatie RD X 226460 Y 586125
 • N 53.256898 O 6.457990

 

Nog meer over deze molen op allemolens.nl

Uit onderstaande gezinsblad volgt dat de Molen van Bakker in Aduard de volgende molenaars had:

 • 1812 – 1815 Hendrik Klasen van der Veen
 • 1816 – 1831 Harm Freerks van der Molen  
 • 1816 -  Wijert Jans Nieland * 1770, pelmolenaarsknecht

Vervolgens heb ik het GEZINSBLAD samengesteld:

Aafke Jans Gockinga, gedoopt op 20-02-1790 te Grijpskerk, dochter van Jan Jans Gockinga (zijlwaarder, waarman) en Grietie Cornelis ten Hoorn, overleden op 18-06-1819 te Aduard. Er werd bij haar overlijden een Memorie van Successie opgemaakt, waarin de pelmolen en het huis nr. 66 in Aduard genoemd worden.

1) trouwt op 27-02-1812 in Ezinge met

Hendrik Klasen (van der Veen), pelmolenaar, geboren 27-01-1781, gedoopt op 04-02-1780 te Klein Garnwerd (Ezinge) z.v. Michiel Alles (landman) en Antie Hindriks. Hendrik (Jans van der Veen), pelmolenaar, gestorven op 19-07-1815 te Aduard

Uit deze relatie:

 • Zoon Michiel (Magheel) van der Veen, geboren op 13-10-1812, Aduard, vader is molenaar. Michiel gaat later het bakkersvak in. Hij trouwde drie keer en overleed op op 21-10-1876 te Groningen, terwijl hij in Delftshaven woonachtig was. (Zijn geboorte is in 1835 bij gerechtelijk bevel alsnog opgenomen in de burgerlijke stand, en is geregistreerd in de kantlijn van akte 35.);
 • Zoon Jan Hendriks van der Veen, geboren 17-10-1813, Aduard, overleden te Aduard op 29-10-1813, Aduard, vader is pelmulder;
 • Zoon Jan Hindriks van der Veen, geboren op 29-11-1815, Aduard, overleden op 25-01-1815, Aduard. Vader is pelmolenaar. 
 • Dochter Hendrika Klazina van der Veen geboren 06-03-1816 te Aduard (postuum), overleden op op 26-07-1816 te Aduard.. Getuige Wijert Jans Nieland, pelmolenaarsknecht. 

2) trouwt 28-10-1816 te Ezinge met

Harm Freerks van der Molen, landbouwer, 45 jaar, geboren op 15-02-1771, te Huizinge, weduwnaar van Geertje Bartelds, zoon van Freerk Cornelis van der Molen en Grietje Harms (landbouwersche). Aafke is dan pelmuldersche. Harm Freerks van der Molen overleed op 17-12-1859 te Noordhorn, gem Zuidhorn.

Uit deze relatie:

 • Dochter Margreta Harms van der Molen, geboren 17-06-1817 te Aduard, overleden op 02-04-1879 te Noordhorn gem. Zuidhorn;
 • Zoon Jan Harms van der Molen, geboren op 06-07-1818 te Aduard, gestorven op op 28-07-1818 te Aduard;
 • Dochter Aafke Harms van der Molen, geboren op 10-06-1819, Aduard, naaister, overleden op 16-12-1893 te Hoogezand.

 

 [Groninger archieven, www.allegroningers.nl]

 

 

 

 Overname gegevens met bronvermelding: www.yinnar.nl, Petra Timmenga.