Vruchteloos bezwaar tegen een vruchtbare hengst

Geschillen tusssen buren en plaatsgenoten zijn van alle tijden. Kijk maar eens naar de Rijdende Rechter, na één aflevering weet je genoeg. Bomen die overlast veroorzaken, loslopende reuen die tot ongewenste pups leiden, burengerucht, noem maar op, alles kan problemen geven. 

Dominee Henricus Wolters uit Slochteren had in 1782 een nijpend probleem, dat blijkbaar niet onderling opgelost kon worden en hij besloot het voor te leggen aan de Rechtdag in Slochteren.

Het zat zo: plaatsgenoot Cornelis Barels had een hengst, die volgens Wolters zo vrij rondloopt dat hij vreest dat zijn merriepaard door de hengst besprongen zal worden. Die vrees kwam niet uit de lucht vallen, zo stelt suppliant Wolters: reeds eerder is het "merrijpeerd door de hingst geklommen, en tweemaal vool #) geworden". En nu heeft het dier alweer in het land naast dat van Wolters gelopen. En daarin loopt het merriepaard... Aangezien de hengst eerder ook door Barels als 'springhingst' *) is gebruikt, is de kans op herhaling groot. De rechtbank neemt de klacht serieus en zal bij Cornelis Barels antwoord vragen. Hij krijgt daartoe 8 dagen de tijd. Ik kan u nog niet vertellen hoe het is afgelopen, maar ik vermoed dat Barels eieren voor zijn geld zal hebben gekozen toen de rechter er aan te pas kwam. 

#) drachtig geworden (vool= veulen); *) dekhengst

Over de klager: 

Hindrik (Hindrick,Henricus, Hendrik) Wolters(Wolthers), ged. op 29  aug  1727 Bourtange, predikant te Slochteren van 1755 tot 1790 (emeritaat), ovl. (minstens 54 jaar oud) na 1790; verm. 1804

kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud)  op 25  aug  1756 (HC 19-08-1756, Harkstede) te  Slochteren met Johanna Sofia (Sophia) Piccardt (Piccard), ged. op 2  nov  1732 (Johanna Sophijea dv Hendrijck Piccard) Kolham, ovl. (minstens 48 jaar oud) na  20  dec  1780.

Uit dit huwelijk:

1. Berendina Wolters, geb. op 4  mei  1757 Slochteren, ged. op 8  mei  1757 Slochteren, ovl. (78 jaar oud) op 4  jan  1836 Sappemeer.

2. Henrik Piccard (Hindrik Piccardt) Wolters, geb. op 11  sep  1758 Slochteren, ged. op 17  sep  1758 Slochteren, tapper (1825), ovl. (66 jaar oud) op 9  jan  1825 Westerbroek.

3. Gerlacus Wolters, geb. op 9  jan  1760 Slochteren, ged. op 9  jan  1760 Slochteren.

4. Gerlacus Wolters, geb. op 22  jun  1763 Slochteren, ged. op 26  jun  1763 Slochteren.

5. Margrieta Wolters, geb. op 15  mei  1775 Slochteren, ged. op 21  mei  1775 Slochteren.

 

Hindrik Wolters was een zoon van Gerlacus (Gerlacius) Wolters, .dominee in Nieuw Scheemda, ovl. voor  12  feb  1779, kerk.huw.  op 10  jan  1723 Bourtange en Berendina Theodori, begr. op 12  feb  1779 weduwe, Zuidbroek; 

Johanna Sofia Piccardt was een dochter van Hendrik Piccardt, ged. op 15  aug  1706 15-08-1706 te Kolham,  kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud)  op 24  feb  1732 te Kolham met Margareta Evenaar, van Kolham, ovl. vanaf  30  sep  1777.

 

Over de aangeklaagde:

Kornelis Barelts nam de familienaam ten Hove aan; hij werd 80 jaar oud en overleefde zowel zijn vrouw als zijn drie kinderen. Hij liet 9 kleinkinderen achter. 

Kornelis (Cornelis, Cornelius) Barelts (Barelds) Barels (ten Hove), geb. in jul 1738 Hellum (Siddeburen), landbouwer, ovl. (80 jaar oud)  Slochteren, trouwt 28-05-1767 te Kolham, met attestatie van Wagenborgen 

met Aaltien Klazens (Claasen) Klaassens, geb. in 1730 Slochteren, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op 19 nov 1818 te Slochteren.

De familienaam Ten Hove wordt gemeld in de overlijdensacte van weduwe Aaltje. 

Uit dit huwelijk:

1. Klaaske Kornelis, ged. op 10 jan 1768 Slochteren, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1771.

2. Klaaske Kornelis ten Hove, ged. op 3 mrt 1771 Slochteren, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 4 aug 1808 Slochteren, tr. Hindrik Hindriks Groeneveld, geb. circa 1769, dagloner, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 15 dec 1837 Slochteren, (Hindrik Hindriks kerk.huw. (ongeveer 41 jaar oud) (2) op 14 okt 1810 (Maria was weduwe van Jan Hindriks) Slochteren Maria Berends Elpenkamp.).

3. Geertien Kornelis (Geertje) Cornelis ten Hove, ged. op 19 nov 1775 Slochteren, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 24 nov 1818 Slochteren, tr. Pieter Garmts ter Laan, geb. circa 1774, schoenmaker, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 23 mrt 1817  te Slochteren.

 

Meer over de Familie Piccardt: http://gallusmagnus.nl/index.php/Piccardt,_Familie.

 

Bronnen:

  • Groninger Archieven, Toegang 144, Inventaris 202 Rechtbank van eerste aanleg
  • www.allegroningers.nl 
  • pixabay: afbeelding
  •  https://www.rug.nl/research/portal/files/59284558/Complete_thesis.pdf
  • 5/11/19 via Harry Perton www.twitter.com/Gelkinghe: https://books.google.nl/books/about/Geloofs_belydenisse_van_den_ondergeteken.html?id=xXTGxgEACAAJ&redir_esc=y