In 1793 werd de Franse Republikeinse kalender ingesteld in Nederland, en wel met terugwerkende kracht vanaf 22 september 1792, de datum waarop de Franse republiek was uitgeroepen.

Op 1 januari 1806 ging men weer verder met de Gregoriaanse kalender. Van 1806 tot 1810 was Napoleons broer Lodewijk Napoleon koning van het Koninkrijk Holland en hij schreef het gebruik van Oudhollandse namen voor de maanden wettelijk voor. Je komt ze in die periode ook tegen in verschillende wettelijke acten.

Voortaan heetten de maanden:

Veel van mijn voorouders spraken in streektaal. Het gros sprak in het Groninger dialect, het Grunnegs. Een zeer efficiënt dialect, geen lange verhalen, maar doelgericht en kort. Een begroeting als 'Moi' zegt alles. In dat licht bezien is het een wonder dat er Groninger overleveringen zijn!

Een ander kenmerk is het gebruik van de letter H. Deze wordt vaak uitgesproken waar-ie niet hoort en weggelaten waar 'ij zijn plaats toch echt verdient. 

Een voorvader als Amel Hartenhof werd dus aangesproken als Hoamel Aartenof. En Hoamel is nog best lastig, dus dat werd kort en goed Hommo. Zou er dan toch iemand zijn naam in het Nederlands kennen, dan werd het uitgesproken als Hamel Artenof! Ik denk niet dat iemand van zijn generatie ooit geweten heeft dat de beste man Amel heette. Ja, de ambtenaar van de burgerlijke stand, die wel! Da's ja kloar. 

Het gros van mijn gegevens heb ik verkregen door onderzoek in gemeentelijke en rijks archieven. Onder andere via email  heb ik echter ook veel informatie van derden ontvangen, waarvoor ik zeer erkentelijk ben. In de tabel hieronder is te vinden welke informatie door wie aangeleverd is. Ben ik u vergeten? Mail me en ik zet het recht. yinnar.genealogy (at) gmail.com

Familienaam/Onderwerp/gegevens,correcties of aanvullingen verkregen van of uit/Datum