Van Bunda tot Foxhol - zaagmuldersknecht

Bij onderzoek naar Heerke Boeles Veenema trof ik een uitreksel van een doopregister in Bonda, Oostfriesland, Duitsland aan. Het betrof Geertruida Jakobus van der Vegt. Zij trouwde op 17 december 1818 in Hoogezand met voornoemde Heerke. In haar doopceel stond dat ze de dochter was van Jakobus Andries van der Vegt,

 Doodslag in Noordbroek

Om nou te zeggen dat het leven van Fokel van Duinen rooskleurig begon: nee, zeker niet. Fokel kwam als vierde kind van Libbe Sievers van Duinen en Jantje Fokels van der Woude ter wereld in 'de baggelhutte' in Westerbroek. Dat (denk daarbij aan een plaggenhut) was geen vrolijke plek om kinderen te krijgen, blijkt uit allerlei terzake doende literatuur. Fokel's vader overleed drie jaar later in 1819, en liet zijn vijf maanden zwangere vrouw met drie kleine kinderen achter.

In memoriam:

G. Lentz +2018

P. Lentz Venema *1919 +2000