Wouterswoude in de krant <1800

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:kranten
 • Bericht reacties:0 Reacties

inwoners in de krant (Delpher.nl), 18e eeuw: Walterswalders, tot en met 1799.

Zit uw voorouder er tussen?

 • Theunis Harkis huur land, Leeuwarder courant 03-08-1776
 • Jacob Sybes gebruikt zathe en landen Leeuwarder courant 04-09-1790
 • Rompt Sytzes huurt Zathe en landen 78 pondematen Leeuwarder courant 04-09-1790
 • Syger Klaazes, huurt een hornleger Leeuwarder courant 04-09-1790
 • Jan Wates, huurt zathe en landen Leeuwarder courant 08-10-1791
 • Meindert Jochems idem Leeuwarder courant 08-10-1791
 • Grietman Bergsma, huurt zathe en landen Leeuwarder courant 16-08-1794
 • Tjitse Pieters, huurt zathe en landen Leeuwarder courant 16-08-1794
 • Bergsma : De heer Raap is geen ontvanger meer. Grietman W. C. Bergsma Leeuwarder courant-04-1795
 • H. Raap, provisioneel secretaris van Dantumadeel, Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap 02-11-1796
 • Groninger courant 14-02-1797
 • Behalven de in onze vorige gemelde in Friesland gearresteerde Oranje-muitelingen, zyn op den 8 en op dezer weder op het Blokhuis gebragt de volgende personen:
 • Rinke Willems, 
 • Pybe Minses en 
 • Meindert Willems, alle 3 van Wouterswoude Groninger courant 14-02-1797
 • Eijbert Falks, Achterweg, verkoopt hoornvee via H. Raap Friesche courant : gelykheid, vryheid en broederschap 29-04-1797
 • Rinke Willems, huis, Leeuwarder courant 20-05-1797
 • Dedde Tjebbes, een zathe en land, Leeuwarder courant 20-05-1797
 • Eijbert Falks cum uxore zathe en lande, onder Drysum en een reaal onder , Leeuwarder courant 21-04-1798
 • Eijbert Falks: Leeuwarder courant 21-04-1798
 • H RAAP, Secretaris van Dantumadeel, presenteert by Boelgoed te Verkoopen; 20 hoornbeesten • zoo Vaarse, Kalve, als Vroegmelke Beesten, 2 Enter Hingsten, 4 a 5 gelde Schaapen, 1 groen Hagen Wagen, 2 Ploegen, 2 nieuwe Eerdkarren, een zo goed als nieuwe Eyde, eenige Percheelen STroo, ongeveerd 10 nieuwe Wringen, en wat meer te voorfchyn zal worden gebragt; wie gading maakt, koome Dingsdag don 1 May 1798 ‘s morgens om 10 uur op de Plaats_van Eijbert Falks by de Agterweg te Wouterswoude  Leeuwarder courant 21-04-1798
 • Gerrit Mients: Agt Pondematen te Velde staande boekweit, aan de Zandweg nader by Gerrit Mients aldaar te bevraagen. Bataafsche Leeuwarder courant 21-07-1798
 • Sybe Minses Verhuuringe Vastigheden, Leeuwarder courant 15-09-1798
 • Harke Teunis. heeft greidland in Damwoude Bataafsche Leeuwarder courant 13-04-1799

Geef een reactie