Vermist: eenen Kunnegunda Remings

Advertentie. “Opregte Groninger courant”. Groningen, 14-03-17491

Claes Dinkgreve, bakker in de Oosterstraat te Groningen, heeft burgemeester en raad van die stad verzocht om zijn verdwenen echtgenote Kunnegunda Remings te laten opsporen. Daartoe wordt een drietal advertenties in de Groninger courant geplaatst.

Het loopt niet goed af. Een week na de laatst geplaatste advertentie wordt Kunnegunda begraven. De advertenties geven ons overigens wel een mooie beschrijving van de kleding die deze middenstandsvrouw in het midden van de 18e eeuw droeg.

BEKENTMAKINGEN.
Ten verzoek van de Bakker CLAAS DINKGREVE, word door Burgermeesteren ende Raad in Groningen een ieder, dar op Dingsdag den 4 February laastleeden, des avonds omtrent vyf uuren, is uyt Huys gegaan, en vervolgens tot hier toe vermist, eenen KUNNEGUNDA REMINGS, Huysvrouw van gemelde CLAAS DINKGREVE, zynde Oud 64 Jaaren, middelmaatig van Statuur, aan de Regter syde een weynig hoog van Schouder, smal en bleek van Weezen, Blauwagtige Oogen, yets hoog van Neus, Bruyn van Hair en Winkelbrauwen, hebbende een Hulle op het Hoofd, een bonte Doek om den hals, en aan hebbende een donker bruyne Borstrok, een dito Vyfschafte-Rok, met een blaauw Wollen Voorschoot, Swarte Koussen en gemostleeren Muulen, zonder dat haar Man eenigzins heeft konnen ontdekken werwaards gemelde Vrouw zig heeft begeeven, of waar dat mogt latiteeren of wat haar mogt zyn wedervaaren; Weshalven by deezen beloofd word, een premie van tien Zilveren Ducaatons, aan die geene te betaalen, zoo voornoemde KUNNEGUNDA REMINGS wederom weet te Regt te brengen, of met zeekerheyd aan te wyzen, hoe en waar dezelve zig mogt onthouden.

Kunnegunda, die rond 1682 geboren zal zijn, liet de volgende administratieve sporen in de geschiedenis achter:
Ze huwt 1) in de Academiekerk op 02-03-1712 te Groningen, met Jan Bebinck, bruid en bruidegom beide van Groningen, voor Kunnegunda1 is broer Hendrick Reminck present; kinderen uit dit huwelijk:

 • doop 22-11-1712 Martinikerk, Groningen: Barelt, in de Oosterstraat2.
 • doop 05-12-1713 Martinikerk, Groningen, Anna, in de Oosterstraat3
 • doop 19-03-1715 Martiniker, Groningen, Jantien, in de Oosterstraat4

Ze huwt 2) in de Martinikerk op 19-10-1717 te Groningen met Claas Helmer Dinkgreve, van Quakenbrugge, Kunnegunda5 als weduwe van Jan Bebink, van Groningen, pro qua Abraham Bartelts als neeve; het echtpaar krijgt vijf kinderen:

 • doop 09-01-1720, Martinikerk, Groningen: Jurrien,in de Oosterstraat6; overleden voor 10-2-1722
 • doop 10-02-1722 Martinikerk, Groningen: Jurjen, in de Oosterstraat7
 • doop 05-12-1723 Martinikerk, Groningen: Berendt, geboren 01-12-17238
 • doop 21-01-1725 Martinikerk, Groningen: Aeltjen, geboren 19-01-17259
 • doop 14-07-1726 Martinikerk, Groningen: Aleida, geboren 07-07-172610

Er is voor het huwelijk een huwelijkscontract opgemaakt:

Er is een huwelijkscontract opgemaakt op 23-09-1717 in Groningen: oor Kunnegunda11 zijn getuigen Jan (absent) Altingh, relatie onbekend, en Hindrick Reininck, haar broer. Voor bruidegom Claes Helmer Dinckgreve zijn z’n neven Jan Gerard Basse en Harmannus Gerrardus Dinckgreve present.

In het breukdodenboek van Groningen wordt Kunnegunda op 22-03-1749 als relatie van Claes Dinkgreve uiteindelijk voor de laatste keer beschreven.

De wijze waarop haar naam in de boeken is geschreven, is ook een studie waard: maar liefst 11 variaties. Niet één keer is de naam op dezelfde wijze geschreven.

Geraadpleegde bronnen: www.allegroningers.nl, delpher.nl

 1. Cunnegonda Remincks ↩︎
 2. Cunegonda Remmenge ↩︎
 3. Kunneda Remge ↩︎
 4. Alegonda Jans ↩︎
 5. Kunnegonda Reminge ↩︎
 6. Konne Gonde Remink ↩︎
 7. Kunnegunda Remink ↩︎
 8. Cundagunda Reminnca ↩︎
 9. Kuniganda Remick ↩︎
 10. Cundegunda Remmers ↩︎
 11. Cunnegunda Reininghs ↩︎
 1. p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010410407:mpeg21:p002

Geef een reactie