Kwartierstaat van Martje Hansma

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:hansma
  • Bericht reacties:0 Reacties

Beperkt tot 8 generaties

Generatie I

1. Martje Hansma, geb. op 22 april 1906 te Hoogezand (getuige: Derk Loorbach, 47, smidsknecht, Hoogezand; Jeiko Graaf, 30, borstelmaker, Hoogezand), dienstbode op 22 februari 1930, ovl. (87 jaar oud) op 4 mei 1993 te Hoogezand, gecr. op 7 mei 1993 te Groningen, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 22 februari 1930 te Hoogezand (getuigen: Jan Pik, zijn aangehuwd broeder en Albertus Lockhorn, zijn stiefvader) met Jan Bakker, geb. op 18 maart 1903 te Martenshoek (getuige: Willem Hulshof, 44, arbeider, Hoogezand; Otto Ebbe van Bergen, 26, arbeider, Windeweer), arbeider, huwelijksgetuige van Sijmon Daniël Doesburg en Grietje Peternella Hansma (zie 2) zijn schoonzus op 4 januari 1939 te Hoogezand, huwelijksgetuige van Gosse Johannes Hansma (zie 2) en Willemina Anna De Groot zijn zwager op 12 november 1938 te Hoogezand, fabrieksarbeider tussen 22 februari 1930 en 17 oktober 1950  te Hoogezand, ovl. op 9 juli 1994 te Hoogezand, gecr. op 12 juli 1994 te Groningen.

Generatie II

2. Albert Hansma, geb. op 17 januari 1874 te Blija, Ferwerderadeel, postbesteller, huwelijksgetuige van Lourens Blijham en Bartha Langbeek (zie 6) zijn schoonzuster, huwelijksgetuige van Jacob Reiziger en Jantina Langbeek (zie 6) zijn schoonzus op 22 oktober 1927 te Slochteren, ovl. (66 jaar oud) op 19 maart 1940 te Kropswolde, begr. in 1940 te Kropswolde, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) op 28 oktober 1905 te Hoogezand (getuigen: Johannes Hansma (zie 4), broer van de bruidegom, Hendrik Dijkema, aangehuwd oom van de bruid, Cornelis Radsma, 28, huisverver, Hoogezand; Johannes Huizing, 24, ambtenaar ter secretarie, Hoogezand) met

3. Janna Langbeek, geb. op 4 februari 1883 te Hoogezand, dienstmeid op 25 oktober 1905 te Hoogezand, woonde op 25 oktober 1905 te Kalkwijk, ovl. (70 jaar oud) op 9 december 1953 te Kropswolde.

Generatie III

4. Gosse Johannes Hansma, geb. op 13 augustus 1832 te Blija, Ferwerderadeel, timmerknecht op 19 januari 1874 te Blija, ovl. op 11 juli 1905 te Groningen, begr. te Groningen, tr. (resp. 39 en 29 jaar oud) op 25 mei 1872 te Ferwerderadeel (getuige: Sweitze Johannes Hansma (zie 8), broer van de bruidegom) met

5. Martje Alberts Tibma, geb. op 9 december 1842 te Wouterswoude, Dantumadeel, Groningen, Jacobstraat 35 L, ovl. (86 jaar oud) op 12 juli 1929 te Kropswolde.

6. Peter Langbeek, geb. op 5 februari 1857 te Annen, boerenknecht op 20 januari 1883 te Kropswolde, woont op 20 januari 1883 te Kropswolde, woont met Grietje Schievink (7) tussen 21 mei 1883 en 20 mei 1887  te Slochteren, woont E 43 Kalkwijk, 43 Kalkwijk in 1904, ovl. (47 jaar oud) op 28 maart 1904 te Hoogezand, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 20 januari 1883 te Hoogezand (getuigen: Watze Schievink (zie 14), broer van bruid, Jan Reilman (zie 13), halfbroer van de bruidegom, Jan Hendrik Reilman, neef van de bruidegom en Izaäc Streuper, zwager van de bruidegom (gehuwd met zuster)) met

7. Grietje Schievink, geb. op 15 december 1859 te Foxhol, woont in 1880 te Foxhol, naaister tot 20 januari 1883, woont op 20 januari 1883 te Hoogezand, woont met Peter Langbeek (6) tussen 21 mei 1883 en 20 mei 1887  te Slochteren, woonde tussen 26 augustus 1904 en 28 oktober 1905  te Kalkwijk, woont E 43 Kalkwijk op 26 februari 1909, ovl. (49 jaar oud) op 26 februari 1909 te Kalkwijk, gemeente Hoogezand (getuige: Hendrik Dijkema, haar zwager).

Generatie IV

8. Johannes Gosses Hansma, geb. op 23 oktober 1807 te Wanswerd, arbeider te Blija, (huwelijksgetuige van Jan Derks Bloem en Richtje Gosses Hansma (zie 16) haar broer op 17 mei 1832 te Ferwerderadeel), timmerknecht op 22 december 1831 te Blija, ovl. (46 jaar oud) op 25 januari 1854 te Blija, Ferwerderadeel, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 22 december 1831 te Ferwerderadeel met

9. Wytske Sweitzes Boonstra, geb. op 24 augustus 1805 te Siegerswoude, ged. op 29 december 1805 te Siegerswoude, woont op 22 december 1831 te Blija, woonde voor 22 december 1831 te Holwerd, dienstmeid op 22 december 1831 te Blija, ovl. (89 jaar oud) op 19 februari 1895 te Ferwerderadeel.

10. Albert Willems Tibma, geb. op 27 oktober 1819 te Oostrum, Oostdongeradeel, kleermaker, dagloner (v.a. 1849), landbouwer (1878), Rottevalle, Lucaswolde, woont in 1860 te Bergum, ovl. (59 jaar oud) op 10 februari 1879 te Grootegast, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op 8 mei 1844 te Dantumadeel met

11. Jantje Marks Postma, geb. op 1 november 1815 te Westerwoude, Dantumadeel, landbouwerse (1878), Rottevalle, Lucaswolde, huis nr. 43, Wouterswoude in 1829, (bij huweljk Willem x Jantje) op 16 maart 1889 te Drachten, ovl. (83 jaar oud) op 28 december 1898 te Oldekerk.

  1. Reindert Koning, geb. op 2 oktober 1828 te Westerbroek (getuige: Johan Josef van der Borg, 59, timmerman, Oomke Bruins Mulder, 37, dagloner, Westerbroek), dagloner, geboren in Westerbroek, letter A, nummer 38, A 38 Westerbroek op 2 oktober 1828, woont op 6 februari 1857 te Annen, woont op 9 november 1878 te Schuilingsoord (bron: HB 68 Slochteren Stijntje Koning x Isaac Streuper), woont Stijntje Jans Langbeek (13) op 9 november 1878 te Schuilingsoord, woont huis Letter B nummer 27, Zuidlaren met Hillegien Lamein (zie 12) op 1 januari 1880 Bev. Reg. I, 1860-1880, woont met Hillegien Lamein (zie 12) tussen 21 januari 1880 en 24 oktober 1890  te Schuilingsoord (waarschijnlijk 1880, niet goed te lezen), woont huis letter B, nummer 62, Zuidlaren, B 62 Zuidlaren vanaf 21 januari 1890 weduwnaar, woont armenhuis Midlaren,letter C, nummer 4, Groningerstraat 34 Midlaren tussen 1901 en 1904, ovl. (75 jaar oud) op 24 februari 1904 te Midlaren (getuige: Derk Strobos, 63, armvader, Midlaren; Jan Liebe, 42, arbeider, Midlaren), tr. (resp. 50 en 66 jaar oud) (2) op 3 mei 1879 te Zuidlaren met Hillegien Lamein, geb. op 7 oktober 1812 te Kiel, dienstmeid, woont Wildervank, Oosterdiep 273, Oosterdiep 273 Wildervank op 31 maart 1836, arbeidster op 2 november 1837 te Wildervank, woont huis Letter B nummer 27, Zuidlaren met Reindert Koning (12) op 1 januari 1880 Bev. Reg. I, 1860-1880, woont met Reindert Koning (12) tussen 21 januari 1880 en 24 oktober 1890  te Schuilingsoord (waarschijnlijk 1880, niet goed te lezen), ovl. (78 jaar oud) op 24 oktober 1890 te Zuidlaren, (Hillegien tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) op 29 juni 1835 te Wildervank met Willem Jans de Boer.), (Hillegien tr. (2) met N.N.), (Hillegien tr. (resp. 39 en 60 jaar oud) (3) op 4 maart 1852 te Hoogezand met Pieter Bruines Plenter.), relatie (3) met Jantien Iden, geb. op 2 januari 1862 te Eext (getuige: Gerrit Daniels, 55, arbeider, Eext; Jan Barelts Homan, 45, onderwijzer, Emmen), woont huis letter B, nummer 62, Zuidlaren, B 62 Zuidlaren vanaf 21 januari 1890 ongehuwd, armenhuis Midlaren,letter C, nummer 4, Groningerstraat 34 Midlaren, ovl. (49 jaar oud) op 24 april 1911 te Midlaren (getuige: Nicolaas Roelof Weelinck, 67, armvader, Midlaren; Pieter Stuveling, 36, veldwachter, Zuidlaren), sam. (1) vermoedelijk 1848 met

13. Stijntje (Christina, Kristina, Stientje) Jans Langbeek, geb. op 15 mei 1808 te Westerbroek, arbeidster, geboren B7, 7 Engelbert, woont Nr. 174, Scharmer, 174 Scharmer op 29 januari 1829, woont huis nr. 120, Scharmer, 120 Scharmer op 4 januari 1831, , dagloonster, woont Nr. 99 Scharmer, op 18 mei 1833, woont B7 op 24 juni 1835 te Engelbert, bevalt van zoon op Letter A 8 Westerbroek in 1842, woont Letter A 9 Westerbroek op 16 september 1847, woont Letter A 8 Westerbroek op 4 april 1849, woont op 6 februari 1857 te Annen, woont met Reindert Koning (12) op 9 november 1878 te Schuilingsoord, ovl. (70 jaar oud) op 30 november 1878 te Zuidlaren, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 22 januari 1831 te Slochteren met Derk Hindriks Reilman (Ruilman), geb. op 2 november 1804 te Ankum [Duitsland], arbeider, geboren B7, 7 Engelbert, woont huis nr. 120, Scharmer, 120 Scharmer op 4 januari 1831, woont Nr. 99 Scharmer, 99 Scharmer op 18 mei 1833, ovl. (30 jaar oud) op 10 oktober 1835 te Engelbert, gem. Noorddijk.

14. Jan Schievink, geb. op 21 september 1822 te Neuenhaus, ged. op 29 september 1822 te Neuenhaus, kon niet schrijven, smidsknecht tot 27 februari 1857 te Kalkwijk, smid op 15 december 1859 te Foxhol, smidsknecht tussen 27 februari 1863 en 20 januari 1883  te Hoogezand, smid op 29 april 1886 te Hoogezand, arbeider tussen 2 juli 1887 en 8 februari 1904  te Hoogezand, woont Huis E, nr. 44, Kalkwijk, Hoogezand, Wijk E 44 Kalkwijk tot 8 februari 1904, ovl. (81 jaar oud) op 8 februari 1904 te Hoogezand (getuige: Jan Wijngaard, 78, arbeider, Kalkwijk; Albert Kling, 74, arbeider, Kalkwijk), tr. (resp. 30 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 23 juli 1853 te Hoogezand (getuige: Albert Geerts Meringa (zie 127), oudoom van de comparante) met

15. Janna Nieboer, geb. op 12 september 1825 te Groningen (aangifte door: Elizabeth Schepers, vrouw van Antoni Kuilenberg, 35, geautoriseerde vroedvrouw alhier woonachtig. Getuigen: Antoni Kuilenberg, 40, timmerman, Groningen; Marten Hijlkes, 54, landbouwer, Noorddijk), woont op 20 januari 1883 te Hoogezand, ovl. op 20 april 1918 te Kolham (getuige: Ydo Ypey, 49, arbeider, Kolham; Egbert Springelkamp, 44, arbeider, Slochteren), begr. te Hoogezand.

Generatie V

16. Gosse Johannes Hansma, geb. op 1 mei 1775 te Wanswerd, ged. op 25 mei 1775 te Wanswerd, in 1843 dagloner te Janum, huwelijksgetuige van Jan Derks Bloem en Richtje Gosses Hansma (zie 16) zijn dochter op 17 mei 1832 te Ferwerderadeel,( huwelijksgetuige van Tomas Baukes en Antje Johannes (zie 32) zijn zus op 2 oktober 1811 te Ferwerderadeel), woont op 3 maart 1836 te Birdaard, ovl. (68 jaar oud) op 28 augustus 1843 te Janum, kerk.huw. (22 jaar oud) (1) op 10 december 1797 te Wanswerd met Baukje Zints, Jelsum, ovl. voor 1800, otr. (2) te Hallum, tr. (Nederlands Hervormd), kerk.huw. (resp. 25 en 30 jaar oud) op 5 oktober 1800 te Wanswerd, wonend op 22 december 1831 te Wanswerd met

17. Minke Martens Miedema, geb. op 21 juli 1770 te Marrum, ged. op 22 juli 1770 te Wanswerd, ovl. (76 jaar oud) op 2 november 1846 te Wanswerd, Ferwerderadeel.

18. Zweitse Eisses Boonstra, geb. op 24 december 1769 te Siegerswoude, ged. op 28 januari 1770 te Ureterp en Siegerswoude, turfschipper, Ureterp, Siegerswoude, op 20 juli 1839 te Blija, ovl. (86 jaar oud) op 18 januari 1856 te Blija, Ferwerderadeel, otr. op 25 maart 1798, kerk.huw. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 8 april 1798 te Siegerswoude met

19. Geertje Egberts de Vries, geb. op 19 december 1775 te Siegerswoude, ged. op 23 mei 1784 te Ureterp en Siegerswoude,  ovl. (77 jaar oud) op 3 april 1853 te Ferwerderadeel.

20. Willem Alberts Tibma, geb. op 2 november 1791 te Tibma, ged. op 27 november 1791 te Ee,Oostdongeradeel (getuige: Notaris J Klaasesz te Dokkum 1814 Inv Nr 0280), gardenier, koemelker, vermelding als landbouwer op 10 februari 1879 te Doezum, ovl. (29 jaar oud) op 24 oktober 1821 te Oostrum, Oost Dongeradeel (getuige: Hotze Wilpstra, 38, dagloner, Doezum, geen familie; Wiebe Ewema, 24, landbouwer, Doezum, geen familie), tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) op 10 april 1814 te Nes, Westdongeradeel, woont  ‘De Weide” een huizinge en schure voor 1825 te Oostrum met

21. Martje (Maartje) Takes Jousma, geb. op 10 januari 1796 te Anjum, ged. op 7 februari 1796 te Anjum, ovl. (78 jaar oud) op 14 juli 1874 te Dokkum, relatie (2) met Wybren Postmus (Posthuma, Posthumus), geb. in 1788, grofsmid in 1816 te Oostrum, mr grofsmid op 6 juli 1816 te Wierum, grofsmid in 1825 te Aalzum, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 28 november 1837 te Oostdongeradeel, (Wybren tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) (1) op 15 oktober 1815 te Nes met Rinske Ages Visser.).

22. Mark Heines Postma, geb. op 26 april 1792 te Wouterswoude, woont in 1811 te Wouterswoude, boerenknecht op 23 januari 1813 te Wouterswoude, woont huis nr. 43, Wouterswoude in 1829 Volkstelling 1829. Met vrouw en zoon Heine, en dochter Jantje, landbouwer op 10 mei 1843 te Wouterswoude (Notariele akte, 82, Rinsumageest, notaris Willem van Riesen), gardenier op 10 mei 1851 te Wouterswoude (HA Zoon Heine, gardenier op 11 augustus 1859) (Genoemd in testament Trijntje Hendriks Dijkman, akte 110 Dantumawoude), ovl. (67 jaar oud) op 14 december 1859 te Dokkum, tr. (resp. 51 en ongeveer 55 jaar oud) (2) op 14 mei 1843 te Dantumadeel met Trijntje Hendriks Dijkman, geb. circa 1788 te Akkerwoude, woont op 10 mei 1843 te Murmerwoude (Huwelijksvoorwaarden notaris Willem van Riesen, Rinsumageest), ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op 19 februari 1877 te Dantumadeel, (Trijntje Hendriks tr. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 46 jaar oud) (1) op 13 oktober 1840 te Kollumerland met Folkert Wietzes de Boer.), tr. (resp. 20 en 37 jaar oud) (1) op 23 januari 1813 te Dantumadeel (getuigen: Jarig Falks Wester (zie 46), haar broer en Egbert Falks Wester (zie 46), haar broer) met

23. Yttje Falks Wester, geb. op 6 januari 1776 te Westergeest, Dantumadl, ged. op 11 februari 1776 te Westergeest, Dantumadl. zonder beroep, woont op 1 mei 1801 te Driesum, woont in 1813 te Damwoude, arbeidster in 1813 te Damwoude, huis nr. 43, Wouterswoude in 1829, ovl. (65 jaar oud) op 18 juni 1841 te Wouterswoude, Dantumadeel (Fr),?, kerk.huw. (resp. 25 en 24 jaar oud) (1) op 1 mei 1801 te Dantumawoude met Jan Alles Westra, geb. op 22 maart 1777 te Driesum, ged. op 4 mei 1777 te Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, ovl. (minstens 30 jaar oud) tussen 1808 en 1811.

24. Philippus Berends Koning, geb. op 8 maart 1789 te Westerbroek, arbeider, woont op 10 april 1813 te Zuidwolde, boerenknecht op 4 juni 1813 te Zuidwolde, woont Sappemeer, letter D, nummer 10, Letter D 10 Sappemeer op 23 januari 1814, dagloner op 23 januari 1814 te Sappemeer, arbeider op 13 november 1815 te Zuidwolde, woont Zuidwolde, nummer 35, 35 Zuidwolde tussen 16 september 1822 en 22 november 1822, woont Zuidwolde, nummer 57, 57 Zuidwolde tussen 23 december 1823 en 26 juli 1825, woont Harkstede, nummer 23, 23 Harkstede op 23 juli 1826, woont Westerbroek, letter A, nummer 38, A 38 Westerbroek op 2 oktober 1828, woont Westerbroek, letter A, nummer 2, Letter A 2 Westerbroek tussen 4 december 1828 en 20 mei 1834, tapper op 15 juni 1843 te Westerbroek, overleden Westerbroek, letter A, nummer 8, Letter A 8 Westerbroek op 31 oktober 1848, ovl. (59 jaar oud) op 31 oktober 1848 te Westerbroek (getuigen: Jelmer Tonkens, 34, arbeider, nabuur; Klaas Erk, 24, dagloner, beide woonachtig te Westerbroek en naburen van de overledene), tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 4 juni 1813 te Bedum met

25. Stijntje (Stientje) Derks Fijn (Fien), geb. te Sappemeer, ged. op 17 april 1791 te Sappemeer, Westerbroek, Huis Letter A, No. 8, boerenmeid op 4 juni 1813 te Zuidwolde, woont Sappemeer, letter D, nummer 10, Letter D 10 Sappemeer op 23 januari 1814, woont Zuidwolde, nummer 35, 35 Zuidwolde tussen 16 september 1822 en 22 november 1822, woont Zuidwolde, nummer 57, 57 Zuidwolde tussen 23 december 1823 en 26 juli 1825, woont Harkstede, nummer 23, 23 Harkstede op 23 juli 1826, woont Westerbroek, letter A, nummer 38, A 38 Westerbroek op 2 oktober 1828, woont Westerbroek, letter A, nummer 2, Letter A 2 Westerbroek tussen 3 december 1828 en 20 mei 1834, overleden Westerbroek, letter A, nummer 8, Letter A 8 Westerbroek op 31 oktober 1848, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 31 oktober 1848 te Westerbroek (getuigen: Jelmer Tonkens, 34, arbeider, nabuur; Klaas Erk, 24, dagloner, beide woonachtig te Westerbroek en naburen van de overledene).

26. Johan Jurrien (Johann Jurgen) Langbeek (Langbeck), geb. op 23 november 1772 te Haarburg, Hannover [Duitsland] (getuige: Hans Jurgen Cohrs, Hans Hinrich Albers, Johann Peter Meijer), dagloner 1814, 1816, woont 168 Scharmer op 7 juni 1816, klokkenluider op de Martinitoren tussen 1795 en 1813 te Groningen, geboortegetuige (aang.) van Janna Langbeek vader van de moeder van het aangegeven kind op 7 december 1833,  arbeider op 14 november 1811 te Westerbroek, woont huis nr. C12 Helena Catharina Kweeboom (27) op 14 november 1811 te Westerbroek, woont nr. 168 Helena Catharina Kweeboom (27) op 7 juni 1816 te Scharmer, geboortegetuige van Harm Langbeck (zie 13) zijn kleinzoon op 17 januari 1842, ovl. (71 jaar oud) op 22 april 1844 te Scharmer, tr. (resp. 68 en ongeveer 56 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 10 september 1841 te Slochteren met Dietje Alberts van der Meer, geb. in 1785, ged. op 14 januari 1787 te Harkstede, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 27 juni 1857 te Groningen, (Dietje tr. (1) met Lubbert Jacobs Tilma.), relatie (1) met

27. Helena (Maria Magdalena Margaretha, Catharina Magdalena, Helena Margaretha, Leentje, Margrita Magdalena) Catharina Kweeboom (Tweeboom, Queboom), geb. circa 1771 te Haarburg, Hannover [Duitsland], Scharmer, woont Scharmer, 168, 168 Scharmer op 7 juni 1816, geboren in B22, Westerbroek, B22 Westerbroek op 14 oktober 1808, inwoner Johan Jurrien Langbeek (26) op 14 november 1811 te Westerbroek, samenwonend Johan Jurrien Langbeek (26) op 7 juni 1816 te Scharmer, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 14 oktober 1840 te Slochteren.

28. Warse Schievink, geb. op 23 december 1793 te Neuenhaus, ged. op 26 december 1793 te Neuenhaus, wever, werkman op 22 november 1854 te Neuenhaus [Duitsland], ovl. (72 jaar oud) op 29 juni 1866 te Neuenhaus, tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) (2) op 24 september 1831 te Neuenhaus met Fenne Harmelink, geb. op 29 november 1802 te Höcklenkamp, ovl. (49 jaar oud) op 26 maart 1852 te Neuenhaus, kerk.huw. (resp. 24 en 31 jaar oud) (1) op 7 mei 1818 te Neuenhaus [Duitsland] met

29. Janna Egbers, geb. op 27 maart 1787 te Alte Piccardie, ovl. (44 jaar oud) op 5 juni 1831 te Neuenhaus.

31. Janna Jans Nieboer, geb. te Westerbroek, ged. op 21 januari 1803, dienstmeid, ovl. op 12 september 1825 te Groningen.

Generatie VI

32. Johannes Gosses, geb. vermoedelijk 1737, ged. op 15 juli 1742 te Genum, Wanswerd, Holwerd, woont op 4 mei 1806 te Wanswerd, ovl. vermoedelijk 1809, kerk.huw. (69 jaar oud) (2) op 4 mei 1806 te Wanswerd en Jelsum [herv. gemeente] met Antje Jacobs, woont op 4 mei 1806 te Wanswerd, tr. (resp. 36 en ongeveer 23 jaar oud) (1) circa 1773, kerk.huw. in 1773 met

33. Lijsbeth Jelles, geb. circa 1750, ovl. (minstens 41 jaar oud) tussen 1791 en 1802 te Wanswerd.

34. Marten Siebes, geb. in 1732, begr. op 13 oktober 1808 te Hallum, kerk.huw. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 20 jaar oud) (2) op 6 juni 1784 te Hallum met Jetske Wierds, geb. in 1764, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 23 mei 1828 te Hallum, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) (1) op 6 januari 1754 te Wanswerd en Jelsum [herv. gemeente] met

35. Rikstje Meiles, ged. op 16 januari 1735 te Oudkerk, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1787.

36. Eize Pieters Boonstra, geb. circa 1736 te Ureterp, ged. op 29 januari 1736 te Oldeboorn Nes (Uteringadeel), coopman, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 29 juli 1821 te Siegerswoude, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op 12 mei 1761 te Ureterp met

37. Wytske Zweitses, geb. circa 1735 te Siegerswoude, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 23 februari 1806 te Opsterland.

38. Egbert Lykeles, woont in april 1765 te Ureterp, begr. op 27 februari 1791, kerk.huw. (1) in april 1765 te Siegerswoude met Sjoukje Jans, woont in april 1765 te Siegerswoude, kerk.huw. (2) op 15 oktober 1775 te Ureterp met

39. Trijntje Klazes, woont op 15 oktober 1775 te Ureterp.

40. Albert Folkerts, ged. op 14 februari 1744 te Engwierum, woont op 24 april 1774 te Morra, woont op 27 november 1791 te Tibma (onder Ee), begr. op 6 februari 1793 te Ee, tr. (resp. ongeveer 30 en 27 jaar oud) (1) op 24 april 1774 te Morra Lioessens met Reinou Willems, geb. op 18 december 1746 te Engwierum, woont op 24 april 1774 te Ee, ovl. (40 jaar oud) in september 1787 te Ee, begr. op 2 oktober 1787 te Ee, kerk.huw. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 23 jaar oud) (2) op 30 januari 1791 te Ee met

41. Siebrigje Sjoeks (Siebrich, Sijbrich, Sybrigje, Sybrigjen,) Tibma, ged. op 16 augustus 1767 te Ee, Ee (Oostdongeradeel), woont op 27 november 1791 te Tibma, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 17 februari 1840 te Metslawier, Oostdongeradeel, tr. (ongeveer 28 jaar oud) (2) op 13 maart 1796 te Ee met Lourens Heins, landbouwer, woont op 13 maart 1796 te Ee, ovl. circa maart 1803 te Oostrum, begr. op 14 april 1803, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 38 jaar oud) (3) op 2 november 1806 te Oostrum met Klaas Daniels Sytsma, geb. circa 1768 te Nijkerk, landbouwer te Oostrum, gardenier op 14 april 1828 te Metslawier, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 13 april 1828 te Metslawier.

42. Take Tjerks Jouwsma, geb. circa 1768, overlijdensgetuige van Aaltje Idses (zie 86) op 21 maart 1814, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) in 1822, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 36 jaar oud) (2) op 19 februari 1815 te Westdongeradeel met Stijntje Eelzes Visser, geb. circa 1779, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 14 september 1861 te Westdongeradeel, (Stijntje tr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) op 19 april 1828 te Westdongeradeel met Pieter Sybes Boltje.), kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op 29 januari 1792 te Nes, Holwerd,Westdongeradeel met

43. Lamke Edzes, ged. op 15 november 1766 te Nes, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1804.

44. Heine Doedes Postma, geb. circa 1760 te Wouterswoude, woont in 1811 te Wouterswoude, arbeider op 23 januari 1813 te Wouterswoude, arbeider op 20 december 1824 te Wouterswoude bron OA, overleden in huis nr 51 op 20 december 1824 te Wouterswoude, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 18 december 1824 te Wouterswoude, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) op 22 april 1787 te Driesum met

45. Egbertje Marks (Eibertje (doop), Ebbe) Terpstra, geb. te Westergeest, ged. op 8 augustus 1762 te Oudwoude en Westergeest, arbeidster op 23 januari 1813 te Wouterswoude, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 23 september 1826 te Wouterswoude.

46. Falk Jacobs, ged. op 25 oktober 1721 te Burum en Munnekezijl, arbeider, woont in 1749 te Oudwoude, woont op 31 december 1752 te Kollum, woont op 31 maart 1755 te Westergeest en woont op 28 juni 1767, woont na 1793 te Dantumawoude, woont op 31 december 1798 te Westergeest, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 31 december 1798 te Westergeest, relatie (1) met Lutske Egberts, ovl. voor 1767, kerk.huw. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op 28 juni 1767 te Westergeest, Dantumadl. met

47. Wijtske Jans Wester, geb. circa 28 februari 1740 te Westergeest Oudwoude (herv. gem), ged. op 28 februari 1740, woont op 28 juni 1767 te Westergeest, van Westergeest, met attestatie op 11 december 1808 te Driesum, woont in 1813 te Damwoude Geeft dan toestemming tot huwelijk Yttjje Jans Wester. arbeidster op 23 januari 1813 te Damwoude, renteniersche op 22 februari 1822 te Wouterswoude, woont huis nr 84 op 22 februari 1822 te Wouterswoude, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 22 februari 1822 te Wouterswoude.

48. Berent (Berend, Beerend) Philips (Filippes, Filips, Philippus Georgii) Philippus (Orgel), geb. op 24 juli 1757 te Schildwolde, dagloner, schipper 1848 (?), ovl. (48 jaar oud) op 6 februari 1806 te Harkstede, begr. op 11 februari 1806 te Harkstede, otr. op 15 september 1782 te Harkstede, kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 32 jaar oud) op 29 september 1782 te Harkstede met

49. Renske Harms Koning, geb. te Harkstede, ged. op 2 augustus 1750 te Harkstede, dagloonersche, naaister in 1813, overleden in dit huis: 120 Scharmer op 2 april 1826, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 2 april 1826 te Scharmer, gem. Slochteren (getuige: Eppe Jans Kremer, 29; Harke Teunis Bakker, 24; beide arbeider, wonende te Scharmer).

50. Derk Jans Fijn, geb. op 26 november 1766 te Zuidbroek, ged. op 7 december 1766 te Zuidbroek en Muntendam, schipper, ovl. (25 jaar oud) op 26 juli 1792 te Sappemeer, otr. op 12 november 1790 te Sappemeer, kerk.huw. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) op 12 december 1790 te Sappemeer met

51. Ellegien Willems Smit, ged. op 6 november 1763 te Sappemeer, schippersche, overleden in huis nr. 14 op 5 maart 1827 te Sappemeer, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 3 maart 1827 te Sappemeer, otr. (2) op 15 juli 1806 te Sappemeer, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 33 jaar oud) op 31 augustus 1806 te Sappemeer met Barent Jans Bakker, geb. in 1773, woont in 1810 te Sappemeer Heerenlaan, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in mei 1810 te Sappemeer, begr. op 1 juni 1810 te Sappemeer.

52. Hans Caspar Langbeck, geb. in oktober 1735 te Wilstorf, Ambt Harburg, Koninkrijk Hannover (D) [Duitsland], ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1793 te Bei der Aussenmühle, Ambt Harburg, Koninkrijk Hann [Duitsland], begr. op 30 november 1793 te Harburg, Hannover [Duitsland], relatie met

53. Margaretha Cohrs, geb. te Wilstorf, Ambt Harburg, Koninkrijk Hannover (D) [Duitsland].

54. Johann Hinrichs Kweebaum, dagloner, ovl. voor 1840 te Haarburg, Hannover [Duitsland], relatie met

55. Sophia Braak, daglonersche, ovl. voor 1840 te Haarburg, Hannover [Duitsland].

56. Jan Hendrik Schievink, ged. op 7 juni 1769 te Neuenhaus [Duitsland], wever, nachtwachter, wever, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 17 juli 1831 te Neuenhaus [Duitsland], begr. op 18 juli 1831 te Neuenhaus [Duitsland], kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 22 maart 1793 te Neuenhaus met

57. Barta Veldman, ged. op 25 januari 1767 te Uelsen, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 13 juli 1831 te Neuenhaus.

58. Jan Egbers, kerk.huw. op 3 november 1782 te Veldhausen met

59. Janna Berends.

62. Jan Jans Nieboer, geb. op 14 november 1757 te Zuidbroek en Muntendam, ged. op 20 november 1757 te Muntendam, huwelijksgetuige van Albert Geerts Meringa (zie 127) en Trientje Harms de Vries op 1 juni 1820 te Hoogezand, landbouwer tussen 1811 en 1825 te Westerbroek, woont in 1825 te Waterhuizen, woont op 15 april 1825 te Westerbroek, verhuist circa 1831 naar Muntendam, koopman in 1839 te Muntendam, werklieden Grietje Harms (63) op 28 januari 1839 te Veendam, woont op 16 december 1839 te Muntendam, koopman (1841) in 1841, ovl. (82 jaar oud) op 16 december 1839 te Muntendam, kerk.huw. (resp. 33 en ongeveer 25 jaar oud) op 25 april 1791 te Westerbroek met

63. Grietje Harms, ged. op 22 september 1765 te Westerbroek, werkvrouw (1839), Wijk Letter D, nr. 12, bij de Waterhuizen onder Westerbroek, Letter D 12 Westerbroek tussen 1811 en 1821, woont op 14 februari 1825 te Westerbroek, werklieden Jan Jans Nieboer (62) op 28 januari 1839 te Veendam, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 20 augustus 1847 te Muntendam.

Generatie VII

64. Gosse Hendriks, ged. op 11 april 1697 te Rinsumageest/Sijbrandahuis, relatie met

65. Antje Johannes (Johannis), ged. op 26 oktober 1704 te Janum.

66. Jelle Jetzes, ged. op 19 maart 1769 te Wanswerd.

70. Meile Jetses, tr. met

71. Antie Wilkes.

72. Pieter Heeres, geb. te Ureterpervaart, ged. op 30 mei 1697 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, meester brouwer, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 17 jaar oud) in maart 1719 te Duurswoude met

73. Wimke Aises Aises, ged. op 17 april 1701 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen.

74. Sweitse Linses, geb. te Ureterp, ged. op 2 februari 1696 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) voor 1742, tr. met

75. Teetske Reinders, ged. op 17 juli 1707 te Drachten.

80. Folkert Alberts, geb. op 20 oktober 1709 te Engwierum, wagenmaker, Quotisatie 1749, tr. (42 jaar oud) (2) op 3 april 1752 te Engwierum,Kollum met Aaltje Simmes, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) op 2 juni 1737 te Ee met

81. Sybrich Folkerts, geb. op 22 maart 1711 te Anjum.

82. Sjoek Sapes, ged. op 20 april 1727 te Engwierum, woont op 24 juli 1750 te Engwierum, woont op 4 mei 1754 te Ee, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in oktober 1793, begr. op 9 oktober 1793 te Ee, kerk.huw. (ongeveer 23 jaar oud) (1) op 24 juli 1750 te Engwierum met Barber Jans, geb. te Engwierum, woont op 24 juli 1750 te Engwierum, ovl. voor mei 1754, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en 26 jaar oud) (2) op 4 mei 1754 te Ee met

83. Jisk (Jiesck, Jiskjen, Jitskjen) Siebrens, Sijberens, Sijbrens Sybrens, geb. op 3 augustus 1727 te Anjum, woont op 4 mei 1754 te Ee, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) circa januari 1785, begr. op 1 februari 1785 te Ee.

84. Tjerk Hilles Jousma, geb. in 1708, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1772, kerk.huw. (ongeveer 45 jaar oud) (1) in 1753 met Trijntie Eelkes Boscha, kerk.huw. (ongeveer 57 jaar oud) (2) in 1765 met

85. Minke Dirks.

86. Ids (Yds) Teunis, circa 1738 woonachtig te Hantumhuizen, ged. op 26 januari 1738 te Hantum, Hatumhuizen, Hantumeruitburen, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 17 jaar oud) op 13 april 1763 te Nes,westdongeradeel met

87. Lamke Doedes, geb. te Nes, ged. op 27 februari 1746 te Nes,westdongeradeel.

88. Doede Doedes, geb. tussen 1723 en maart 1724, ovl. (hoogstens 76 jaar oud) op 6 juni 1799 te Dantumawoude, tr. (hoogstens 32 jaar oud) (1) op 15 juni 1755 te Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude met Janke Pytters, geb. te Driesum, kerk.huw. (resp. hoogstens 36 en ongeveer 31 jaar oud) (2) op 25 maart 1759 te Oudwoude en Westergeest met

89. Aaltje Willems Postma, geb. circa 1728 te Wouterswoude, ovl. op 18 juli 1823 te Wouterswoude.

90. Mark Fokkes Terpstra, ged. op 26 december 1734 te Oudwoude en Westergeest, arbeider op 20 november 1814 te Wouterswoude, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 20 november 1814 te Dantumawoude, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) op 6 mei 1759 te Oudwoude en Westergeest met

91. Trijntje Freerks, geb. te Zwaagwesteinde, ged. op 17 augustus 1738 te Augsbuurt, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 26 mei 1812 te Wouterswoude.

92. Jacob Eelkes, relatie met

93. Aagtie Falks, ged. op 6 september 1707 te Kollum, woont op 6 september 1707 te Kollum.

94. Jan Rienks, ovl. voor 1766, tr. met

95. IJtje Alles.

96. Johan Philip Hindrick (Philip Georg) Georg, dagloner volgens ovl. dochter Marie, relatie met

97. Aaltijn (Aaltje Berends) Berents, ovl. voor 1806.

98. Harm Jacobs Coning, geb. te Kropswolde, ovl. na 1772, otr. op 9 april 1741 te Kropswolde, kerk.huw. op 14 mei 1741 te Harkstede met

99. Geeske Gideons, geb. te Engerhafe (Aurich) Oost Friesland [Duitsland], ovl. na 1772.

100. Jan Derks (Jannes) Fijn, geb. tussen 1726 en 1736 mogelijk te Zuidbroek, schipper, woont op 15 juni 1760 afkomstig uit Zuidbroek, woonde aan de Klapstreek met Stijntje Hindriks (101) in 1761 te Zuidbroek Bron: HA 8-4-1815 Sappemeer, dochter Annegien Jans Fijn x Andries Jans Germein, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) circa 1795 te Zuidbroek, begr. in 1795 te Sappemeer, kerk.huw. (resp. hoogstens 34 en ongeveer 27 jaar oud) op 15 juni 1760 te Zuidbroek en Muntendam met

101. Stijntje Hindriks (de Jonge), ged. op 31 mei 1733 te Sappemeer, woont op 15 juni 1760 afkomstig uit Sappemeer, inwoner Jan Derks Fijn (100) in 1761 te Zuidbroek Bron: HA 8-4-1815 Sappemeer, dochter Annegien Jans Fijn x Andries Jans Germein, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) circa 1770 te Zuidbroek, begr. te Sappemeer.

102. Willem Jans Smit, ged. op 3 mei 1716 te Sappemeer (getuigen: Geslachtm, VaderJan Tonnijs en BronDoop- en Trouwboek Hoogezand 1668-1729Collect3.

#bron: allegroningers.nl, doopinschrijving.# [Willem, zv Jan Tonnijs en

Ellichien Willems.]), otr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 35 jaar oud) op 15 december 1760, kerk.huw. te Sappemeer met

103. Susanna Hindricks, ged. op 26 augustus 1725 te Sappemeer.

112. Warse Schievink, geb. circa 1740 te Bimolten (Grafschaft Bentheim) [Duitsland], wever, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 31 december 1788 te Neuenhaus [Duitsland], kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en 22 jaar oud) op 31 maart 1765 te Neuenhaus met

113. Fenna Gerritzen, geb. op 5 september 1742, ged. op 5 september 1742 te Neuenhaus [Duitsland], ovl. (83 jaar oud) op 22 maart 1826 te Neuenhaus [Duitsland].

114. Gerrit Veldman, ged. op 25 november 1736 te Uelsen, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 14 april 1803 te Uelsen, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) in oktober 1759 te Uelsen met

115. Fenne Storteboom, ged. op 2 juni 1732 te Uelsen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 16 november 1801 te Uelsen.

124. Jannes Jans, afkomstig uit Gasselternijveen, begr. op 15 februari 1797 te Zuidbroek, tr. (Wibke ongeveer 25 jaar oud) op 12 maart 1752 te Westerbroek met

125. Wibke Hinderiks, afkomstig uit Westerbroek, ged. op 12 maart 1727 te Westerbroek.

126. Harm Jans, ged. op 28 augustus 1712 te Westerbroek, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 2 april 1768, relatie met

127. Hilligje Hinderiks, ged. op 12 december 1734 te Harkstede, Wijk Letter D, nr. 12, bij de Waterhuizen onder Westerbroek, Letter D 12 Westerbroek op 17 oktober 1814, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 17 oktober 1814 te Westerbroek, kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 26 jaar oud) (2) op 12 mei 1768 te Westerbroek met Geert Alberts, afkomstig uit Westerbroek, ged. op 22 april 1742 te Westerbroek, visser, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1792 te Westerbroek, begr. te Westerbroek, otr. (3) op 9 juni 1797 te Sappemeer, kerk.huw. (resp. ongeveer 62 en ongeveer 70 jaar oud) op 2 juli 1797 te Westerbroek met Epke Tammes, geb. circa 1727, begr. op 31 oktober 1806 te Sappemeer, (Epke otr. (1) op 22 maart 1754 te Zuidbroek en Muntendam, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) op 15 april 1754 te Sappemeer met Pieterke Times.).

Generatie VIII

128. Hendrik IJsbrands, geb. circa 1665 te Lichtaard, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1744, kerk.huw. (ongeveer 45 jaar oud) (2) op 15 juni 1710 te Oudkerk Roodkerk 1670 1802 (Tietjerksteradeel) met Rinske Arends, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 29 januari 1691 te Tietjerksteradeel met

129. Tjedts Gossis, ged. te Oudkerk, ovl. voor 1710.

130. Johannes Botes, tr. met

131. Gatske Johannes.

144. Heere Hendrikx, geb. te Ureterpervaart, ged. op 30 mei 1697 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen, brouwer, kerk.huw. in maart 1694 te Smallingerland met

145. Sietske Pieters, geb. te Noorderdrachten.

146. Eyse Aebles, Schoenmaker tussen juni 1695 en 1713 te Duurswoude, woont Meulenburen in juli 1695 te Duurswoude, koopman op 8 december 1713, tr. (1) met Gerk Siers, kerk.huw. (3) op 25 oktober 1733 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen met Maycke Pieters, kerk.huw. (2) in juli 1695 te Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen met

147. Wytske Eijses, ovl. in maart 1729.

148. Linse Jans, ovl. voor 1742, tr. met

149. Wijtske Sweijtses.

150. Reinder Ynzes, woont in 1706 te Drachten, kerk.huw. in april 1706 te Drachten met

151. Aeltje Romkes, woont in 1706 te Ureterp.

160. Albert Uwes, geb. in 1670, koopman, woont op 24 maart 1695 te Ee, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1749, tr. (resp. ongeveer 25 en 21 jaar oud) (1) op 24 maart 1695 te Ee met Uylckjen Geerts, geb. op 25 januari 1674 te Ee, tr. (ongeveer 52 jaar oud) (3) op 1 november 1722 te Ee met Fokeltje Luitjens, woont op 1 november 1722 te Ee, ovl. voor 1727, tr. (ongeveer 54 jaar oud) (4) op 17 september 1724 te Ee met Lysbet Sjoerds, tr. (resp. ongeveer 36 en 26 jaar oud) (2) op 22 augustus 1706 te Ee met

161. Wytske Folckerts, geb. op 14 december 1679 te Ee, woont op 22 augustus 1706 te Ee, ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1722.

162. Folkert Dirks, ovl. voor 1744, kerk.huw. (Gepke ongeveer 25 jaar oud) op 15 november 1705 te Anjum met

163. Gepke Poppes, geb. circa 1680, ged. op 22 juli 1692 te Anjum, woont op 26 november 1699 te Anjum, kerk.huw. (ongeveer 19 jaar oud) (1) op 26 november 1699 te Anjum met Dirk Pytters, woont op 26 november 1699 te Anjum, mr. timmerman op 26 november 1699 te Anjum, ovl. voor 15 november 1705.

164. Sape Sjuks, geb. te Engwierum, ovl. circa 26 maart 1730, begr. op 26 maart 1730 te Ee, kerk.huw. (1) op 28 juni 1722 te Ee met Ymkjen Beerns, woonachtig te Ee, ovl. voor mei 1725, kerk.huw. (2) op 13 mei 1725 te Morra Lioessens met

165. Sjouk Pytters, geb. te Morra, ovl. na 1772, tr. (2) met Hendrik Jochems, ovl. na 1772.

166. Sijbren Dirks, geb. circa 1687, woont op 24 januari 1712 te Ee, woont vanaf 1714 te Engwierum, woont vanaf 1722 te Anjum, woont op 20 mei 1731 te Ee, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 1749, kerk.huw. (ongeveer 44 jaar oud) (2) op 20 mei 1731 te Ee met Rinske Douwes, woonachtig te Ee, ovl. voor 1749, (Rinske tr. (1) met Willem Pyters.), kerk.huw. (ongeveer 25 jaar oud) (1) op 24 januari 1712 te Ee met

167. Grietie Jans, woonachtig te Engwierum, woont op 24 januari 1712 te Engwierum en woont vanaf 1714, woont vanaf 1722 te Anjum.

168. Hille Tjerks Jousma, geb. in 1667, kerk.huw. (ongeveer 40 jaar oud) in 1707 met

169. Aukje Hessels.

172. Ids Jans Banga, tr. met

173. Aafke Dirks.

174. Doede Sybes.

176. Doede Heines, boer, ovl. op 2 november 1723 vermoedelijk te Wouterswoude, tr. (1) met Geeltie Hedsers, geb. circa 1676 vermoedelijk te Driesum, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 14 november 1720 vermoedelijk te Wouterswoude, tr. (2) met

177. Foeckjen Hedmans, ovl. op 9 juli 1755 te Dantumawoude.

178. Willem Freerks, tr. met

179. Trijntje Sjoerds.

180. Fokke Marks.

182. Freerk Popkes, geb. circa 1710, matroos in 1749 te Zwaagwesteinde, matroos op 5 april 1759 te Kollumerzwaag, ovl. (minstens 49 jaar oud) na 1759, tr. met

183. Egbertje (Ebbe, Eibertje) Tjeerds, ovl. vermoedelijk 1759.

186. Falk Jacobs.

198. Gideon Engelcken, dagloner op 24 oktober 1729 te Engerhafe (Aurich) Oost Friesland [Duitsland] Tagelöhner in Fehnhusen, aus Hage, ovl. op 24 oktober 1729 te Engerhafe (Aurich) Oost Friesland [Duitsland], begr. op 2 november 1729 te Engerhafe (Aurich) Oost Friesland [Duitsland], relatie met

199. Tjacke Geltets, ged. op 6 januari 1692, kerk.huw. (ongeveer 39 jaar oud) (2) in 1732 te Arle, Aurich, Ostfriesland [Duitsland] met Jürien Harms, geb. te Grossheide, Aurich, Ostfriesland [Duitsland].

200. Derk (Derk Jans ((1717 Hc)) Hindrix, kerk.huw. in december 1727 te Wildervank met

201. Annigjen Jans, geb. te Wildervank.

202. Hendrik Jans, afkomstig uit Sappemeer, kerk.huw. op 16 augustus 1722 te Sappemeer met

203. Teelke Benes, afkomstig uit Noordbroek.

204. Jan Tonnijs Smidt, otr. op 29 april 1708 te Sappemeer, kerk.huw. op 17 mei 1708 te Sappemeer met

205. Ellichien Willems.

206. Hindrik Jans, kerk.huw. (Femmighjen ongeveer 24 jaar oud) op 1 augustus 1723 te Sappemeer met

207. Femmighjen Wijchers, ged. op 7 augustus 1698 te Sappemeer.

224. Jan Schijvink.

226. Gerrit Gerritsen, ged. op 19 augustus 1703 te Neuenhaus, wever, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 18 februari 1776 te Neuenhaus, kerk.huw. (ongeveer 27 jaar oud) in 1731 te Neuenhaus met

227. Harmtien Raben.

228. Harmen Veltman, geb. circa 1700 te Grasdorf,D, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 27 maart 1782 te Uelsen, kerk.huw. in 11 te Uelsen met

229. Fenne Aarning, geb. circa 1700 te Bauerhausen,D, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 29 oktober 1760 te Uelsen.

248. Jan Berents, ovl. in 1752, tr. met

249. Frouke Tjakkes, ovl. na 1752.

250. Hindrick Jans Bont, afkomstig uit Westerbroek, kerk.huw. op 17 oktober 1723 te Westerbroek met

251. Aeltien Berends, afkomstig uit Westerbroek.

252. Jan Harms, kerk.huw. op 29 november 1711 te Westerbroek met

253. Jeighien Alberts.

254. Hindrik Klaasen, afkomstig uit Harkstede, ovl. voor 1771, kerk.huw. op 18 november 1731 te Harkstede met

255. Ida Jans, afkomstig uit Harkstede, ovl. op 8 juli 1775 te Harkstede.

Bronnen:
Rijksarchief Groningen

Tresoar

Delpher

Geef een reactie