Aldert Sijtses Bos, persoonskaart

De Warven, Oterdum

Aldert Sijtses Bos (Aldert Sietses), zn. van Roelf Alberts Bos en Trijntje Alderts, geb. te Borgsweer (in het DTB Borgsweer zijn van 1738 tot 3 september 1781, toen dominee Paulus Gillot is overleden, geen gedoopten aangetekend) circa 1781, kwam bij huwelijk van “De Warven” te Oterdum op 1810 en woont op ‘De Warven’ te Oterdum in 1811, arbeider 1812, landbouwer 1815, landgebruiker 1818, woonde ‘de Warven’ 34 te Oterdum tussen 1818 en 1826, dagloner 1826, sleper te Oterdum op 1827, arbeider te Oterdum op 1834, landgebruiker te Oterdum op 1838, arbeider te Oterdum op 1839) ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Oterdum op 1848,
kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en 71 jaar oud) (1) te Oterdum op 1805 met Siwertje Egberts, dr. van Egbert Epkes en Fenje Jans, afkomstig uit Nieuwolda op 1733, ged. te Nieuwolda op 1733, woont met Meindert Geerts te Oterdum op 1765 op de Warven, woonde ten tijde van huwelijk te Oterdum op 1805, ovl. (76 jaar oud) te Oterdum op 1810.
[ Op 10 maart 1805 trouwt te Oterdum: Aldert Sietses van Borgsweer met Siwertje Egberts, van Oterdum, weduwe van Meindert Geerts. Sieuwertje Egberts, van Nieuwolda, trouwde eerder op 17 juni 1764 te Oterdum met Meindert Geerts, van Oterdum. Op 10 november 1765 lieten zij een dochter Fenje dopen, te Oterdum. Daarbij werd vermeld dat zij ‘op de Warven’ woonden. (Fol. 144 en 160 V, DTB Oterdum.) Volgens mij moet de bruidegom deze Aldert Sijtses geweest zijn, maar een jongeman van 25 die een vrouw van 72 jaar trouwt? Waren er wellicht economische motieven? Aldert Sijtses woont de rest van zijn bestaan (voor zo ver mij bekend) op de Warven in Oterdum. Heeft hij het huis via het huwelijk in bezit gekregen? Hoeveel Aldert Sietses, uit Borgweer, kunnen hebben gewoond in het gehucht De Warven bij Oterdum? Zie voor de meest voor de hand liggende verklaring het verhaal ‘n Brutoale vroag!’

kerk.huw. (2)(resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Oterdum op 1810, met Boelke Jurjens Hop, dr. van Jurrien Hannes Hop en Hindriktje Edzes Blokje, ged. te Woldendorp op 1785. Bij haar huwelijk komt zij van Farmsum, woonde voor haar huwelijk te Geesweer, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oterdum in 1857.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1. Hindrikje Alderts, geb. te Oterdum op 1811, naaister, ovl. (88 jaar oud) te Oterdum, gem. Delfzijl op 1899, Relatie Albert Andries, kleermaker].
2. Catharina Alderts Bos, geb. te Oterdum op 1812, werkmeid (1838), ovl. (88 jaar oud) te Heveskes op 1901.
3. Roelf Alderts, geb. te Oterdum op 1815, Oterdom, arbeider (1841) te Oterdum, boerenknecht in 1840, woont te Nieuwolda in 1840, landbouwer te Oterdum op 1871, ovl. (82 jaar oud) te Woldendorp, gem. Termunten op 1898, begr. te Oterdom,op de Dijk, tr. (beiden 24 jaar oud) te Nieuwolda op 1839 met Albertje Jans Mulder, dr. van Jan Hindriks Jans Mulder en Marieke Tammes, geb. te Wagenborgen op 1815, boerenmeid te Oostwolderhamrik op 1839, woont te Oterdum op 1871, zonder beroep op 1871, ovl. (70 jaar oud) op 1885, begr. te Oterdom,op de dijk, op haar grafsteen staat Albertje Jan Mulder.
Het echtpaar ligt begraven in wat voorheen de plaats Oterdom was. De begraafplaats is gebleven, de dijk is er echter overheen gelegd, waarna de grafstenen zijn teruggeplaatst. Uit dit huwelijk 9 kinderen.
4. Jurjen, geb. te Delfzijl in 1818  ovl. (75 jaar oud) te Oterdum, gem. Delfzijl op 1894 
5. Albert, geb. te Oterdum op 1826, ovl. (9 maanden oud) te Oterdum, gem. Delfzijl op 1827 

Geef een reactie