Hansma – Beroofd!

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:hansma
  • Bericht reacties:0 Reacties

“Eigen spaart het, vreemd vergaart het.”

In 1905 woonden Zweitse Johannes Hansma en zijn vrouw Hiltje Eites Talsma in Blija. Zweitse was een broer van mijn betovergrootvader Gosse. Door een akelige gebeurtenis in 1905 staat de deur van de tijd op een kiertje en kunnen we een glimp opvangen van hun (zon)dagelijkse arbeiderlijk bestaan: een sleutel die altijd in de dakgoot lag, een beursje en en spaarpotje met zilvergeld waarvan beide het bestaan wisten, een extra spaarpotje van Hiltje, waar Zweitse niet van wist, Hiltje die een oorijzer draagt op zondag, buurvrouw Trijntje verderop die drankschuld had…

Sweitze Johannes Hansma, zn. van Johannes Gosses Hansma en Wytske Sweitzes Boonstra, geb. op 10 november 1834 te Blija, Ferwerderadeel, ged. op 3 december 1834, huwelijksgetuige van Gosse Johannes Hansma en Martje Alberts Tibma zijn broer op 25 mei 1872, gemeente Ferwerderadeel, ovl. (81 jaar oud) op 3 december 1915, te Blija, Ferwerderadeel
tr. (resp. 37 en 28 jaar oud) op 8 februari 1872 Ferwerderadeel
met Hiltje Eiltjes Talma, dr. van Eiltje Johannes Talma en Naentske Dirks Loonstra, geb. op 29 januari 1844 Blija, ovl. (78 jaar oud) op 1 mei 1922 Blija.
Uit dit huwelijk:

  1. Johannes Hansma, geb. op 25 maart 1873, ovl. (71 jaar oud) op 20 maart 1945 Blija, Ferwerderadeel, begr. Blija, Ferwerderadeel.
  2. Naentske Zweitses Hansma, geb. op 6 april 1880 Blija, Ferwerderadeel, ovl. (63 jaar oud) op 2 september 1943 Blija, Ferwerderadeel, begr. Blija, Ferwerderadeel, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) op 25 mei 1905 Ferwerderadeel met Eize Boonstra, zn. van Sweitze Eizes Boonstra en Tytje Barteles Jonker, geb. op 21 april 1878, ovl. (67 jaar oud) op 29 april 1945 Blija, Ferwerderadeel, begr. Blija, Ferwerderadeel.

Geef een reactie