Steffen Bakker, geboren te Slochteren 1830(Ned.Herv.), overleden aldaar 1895, 64 jaar oud, boerenknecht (1856) en arbeider, koopman, natuurlijke zoon van Janna Beerends Bakker (dienstmeid te Slochteren). Steffen werd in 1856 vrijgesteld van militaire dienst wegens lichaamsgebrek.