Henje Jurriens Hoppe – geen zoon van Hans Valentijn Hop

In meerdere genealogien op het internet is mijn voorouder Henje Jurriens Hoppe (alias Hanno Jurriens) vermeld als zoon van Hans Valentijn Hop en Jitze Hendriks. Ik ben niet overtuigd van deze relatie, integendeel: er bestaat mijn insziens geen familieband tussen Henje Jurriens Hoppe en Valentijn Hans Hop.

Mijn zoektocht naar Henje begon bij zijn zoon, mijn voorouder Jurrien Hannes (Hannijs), in getrouwd met Hindriktje (Hindertje) Edzes Blokje. Jurrien was eerder gehuwd met Maria Wessels en zijn oudste zoon uit dat huwelijk kreeg de naam Hanne. Ik zocht derhalve naar een grootvader Hanne, Hanno, Hannes of Johannes. Ik kwam er echter niet uit. De enige die wat betreft naam en plaats in aanmerking kwam, was inderdaad Valentijn Hans Hop, maar de vernoemingen van Jurriens kinderen kwamen daarmee helemaal niet overeen.

Wat wèl klopt: het echtpaar Hans Valentijn Hop en Jitze Hendriks had inderdaad een zoon Hanno Jurrien, gedoopt op 18 oktober 1716 te Beerta, overleden (minstens 28 jaar oud) na 1745. Voor wat betreft leeftijd en tijdsspanne zou het kunnen. Ik denk echter dat deze zoon naar een andere Hanno Jurriens is vernoemd. Voor 1716 was er een echtpaar Hanno Jurriens en Hilke Andries in de Beersterhamrik (Nieuw-Beerta), waarvan ik inmiddels heb onderzocht of er een link zou kunnen zijn. Dit echtpaar had plaatselijk aanzien en was redelijk vermogen, zo blijkt uit de vele verzegelingen in o.a. de boedelbeschrijving, die werd opgemaakt door de voogden bij het overlijden van deze Hanno Jurriens. Ik vermoed dat Valentijn Hans Hop zijn zoon naar deze Hanno Jurrien heeft vernoemd, hetzij omdat hij gerelateerd was ofwel omdat deze financiële ondersteuning heeft geboden.

Terug naar Henje Jurriens Hoppe. Een huwelijkscontract in Woldendorp zette me op een ander spoor. Op 17 juni 1803 maakte Hindrik Engelkens, de zoon van Engelke Hindriks en Maria Hannes, een contract op met zijn toekomstige bruid Etje Willems. Mijn voorouders Jurjen Hannes en Hindrikje Edzes waren daarbij als zijn oom en tante aanwezig, evenals zijn tante Anna Hannes en haar man Harm Jurjens.
Aan de hand van deze drie genoemde siblings kon ik gerichter zoeken, helemaal omdat ik de overlijdensdata (met leeftijden) van Jurjen en Anna Hannes vond. Een paar simpele rekensommetjes brachten me naar het echtpaar Henje Jurriens Hoppe en Harmke Jacobs. Zij trouwden op 13 november 1740 in Beerta. De familienaam Hoppe is slechts éen keer vermeld en wel bij het huwelijk. Als het echtpaar haar kinderen laat dopen is er vijf keer consequent Henje Jurriens, zonder toevoeging, vermeld. Als Harmke Jacobs in 1755 als lidmaat wordt aangenomen wordt ze vermeld als echtgenote van Henje Jurriens (obiit). Harmke is mogelijk een dochter van Jacob Boeles en Trijntje Harmens, gedoopt op 18 november 1714 in Blijham.

Spijtig genoeg vind ik geen ouders van Henje. Soms is het niet anders.

Het echtpaar krijgt vijf kinderen:

 1. Trijntje (Trientje) Henjes (Hannes), geb. op 26 okt 1741, ged. op 27 okt 1741 Beerta, ovl. (85 jaar oud) op 22 feb 1827 Beerta, kerk.huw. (28 jaar oud) (1) op 27 mei 1770 Beerta Wiertje Hommes, ovl. voor 1783, kerk.huw. (41 jaar oud) (2) op 16 feb 1783 Beerta Harm Jurjens.
 2. Jurrien Hannes, ged. op 2 feb 1744 Beerta, landgebruiker, ovl. (64 jaar oud) Geefsweer, begr. op 17 okt 1808 Farmsum, kerk.huw. (beiden ongeveer 34 jaar oud) (1) op 9 aug 1778 te Nieuwolda met Maria Wessels, ged. op 12 jul 1744 Finsterwolde, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1785, otr. (2) op 19 dec 1784 Beerta, kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 22 jaar oud) op 12 jan 1785 Woldendorp Hindriktje Edzes Blokje, ged. op 12 mrt 1762 Beerta, landbouwersche, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 19 dec 1834 Oterdum.
 3. Maria (Marijke) Hannes (Henjes, Hannijs), ged. op 26 jul 1747 Beerta, arbeidersche, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 28 mei 1817 te Beerta, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 29 jaar oud) op 15 mei 1769 in Beerta met Engelke Hendriks Timmer, geb. circa 1740 in Blijham, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op 27 dec 1829 Beerta. Op 3 maart 1788 wordt te Beerta als lidmaat aangenomen Marieke Henjes.
 4. Jacob Henjes, ged. op 1 feb 1750 Beerta.
 5. Anna Henjes Hannes, ged. op 16 mrt 1753 Beerta, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 10 jan 1823 te Beerta, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) op 25 apr 1779 in Beerta met Hindrik Harms.

In de rechterlijke archieven kom ik het echtpaar een paar keer tegen. Zo kopen ze als Henje (Hanno) Jurriens en Harmke Jacobs op 2 mei 1741 een woning van Haijo Meinders in Beerta, en in 1742 lenen Henje Jurriens en Harmke Jacobs 200,- gulden.

Als Henje Jurriens de zoon van Hans Valentijn Hop zou zijn geweest, dan waren Hans Valentijn en Jitske ongetwijfeld vernoemd. Ook zouden er dan sporen in de rechterlijke archieven te vinden moeten zijn. Die zijn er niet, dat wil zeggen: er zijn wel sporen van de mensen afzonderlijk, maar niet in combinatie.

Op internet wordt Hans Valentijn Hop als zoon van Hanno Jurriens en Hilke Andries geplaatst. Ook dat betwijfel ik. Hans en Jitske Hendriks komen vanuit den Haag naar Beerta. Ze krijgen vijf kinderen. In geen van de tot nu toe gevonden acten in de rechterlijke archieven heb ik bewijs daartoe gevonden.

André Oudman suggereerde via een opmerking onder dit blog een mogelijk ouderpaar. Hindrik Jurriens en Maria Jans laten op 9 oktober 1698 een zoon Jurrien dopen. Op basis van vernoeming en vwb tijdpad kunnen ze in aanmerking komen als mogelijke ouders van Henje Jurriens. Maar Henje Jurriens zou dan Henje Hindriks moeten zijn geweest, tenzij hij voluit naar zijn vader is vernoemd (komt sporadisch wel voor). Ook is het mogelijk dat de hier genoemde zoon Jurrien de vader van Henje is. Helaas heb ik geen doop gevonden en ook geen andere primaire bron. Het blijft daarom bij een mogelijkheid.


De familie- of bijnaam Hoppe wordt in 1740 één keer gebruikt. Pas in 1813 wordt de naam Hop als familienaam aangenomen door de nazaten van zoon Jurjen Hannes.
Tussen 1740 en 1775 is de schrijfwijze van de voornaam Henje, daarna komen er wijzigingen. Ook Henje blijft in gebruik, in 1853 voor het laatst.
1775 Hannijs, in 1860 voor het laatst
1778 Hanne, Hanno, Hannes, met name voor zoon Jurjen consequent

1740 Henje Jurriens Hoppe T
1741 Henje Jurriens D Trijntje Henjes
1744 Henje Jurriens D Jurrien Henjes
1747 Henje Jurriens D Maria Henjes
1750 Henje Jurriens D Jacob Henjes
1753 Henje Jurriens D Anna Henjes
1769 Maria Henjes
1770 Trijntje Henjes T
1770 Maria Henjes
1771 Trijntje Henjes
1773 Marieke Henjes
1774 Trijntjen Henjes
1775 Marijke Hannijs
1777 Trijntje Henjes
1778 Marijke Henjes
1778 Jurjen Hannes
1779 Anna Henjes br – Henje Jurjens v- Marijke Henjes z – Trijntje Henjes z
1780 Anna Henjes
1781 Marijke Hannijs
1783 Henje Jurjens
1783 Trijntje Henjes
1783 Anna Henjes
1783 Marijke Henjes
1784 Jurjen Hannijs – T
1785 Anna Hannijs
1785 Jurjen Hannes
1787 Jurjen Hannes
1788 Jurjen Hannes
1787 Maria Hannijs
1790 Marieke Hannijs
1790 Jurjen Hannes
1792 Jurjen Hannes
1793 Anna Henjes
1794 Jurjen Hannes
1796 Jurjen Hannes
1797 Trijntje Hannes
1798 Jurjen Hannes
1800 Jurjen Hannes
1802 Jurjen Hannes
1808 Jurjen Hannes O.
1813 Anna Hannijs
1813 Jurjen Hannes – zoon Edse Jurjens Hop
1817 Marijke Henjes O.
1820 Jurjen Hannes – dochter Trijntje Jurjens Hop
1823 Anna Hannes O.
1825 Jurrien Hannes – dochter Zwaantje Jurriens Hop
1827 Trientje Hannes
1830 Jurrien Hannes
1831 Jurrien Hannes
1832 Jurrien Hannes
1834 Jurrien Hannes Hop
1853 Anna Henjes
1854 Maria Hannijs
1860 Anna Hannijs

 • De drie dochters Trijntje, Maria en Anna gebruiken geen familienaam.
 • Zoon Jurjen Henjes is overleden in 1808, zijn kinderen nemen de familienamen van Dijk en Hop aan.
 • Jurrien Hannes oudste zoon uit eerste huwelijk met Maria Wessels: Hanno Jurjens van Dijk: kleinzoon Jurjen Hannes van Dijk
 • Jurrien Hannes oudste zoon uit tweede huwelijk met Hindrikje Edzers: Edze Jurriens Hop; kleinzoon Jurjen Edzes Hop
 • Jurrien Hannes oudste dochter uit tweede huwelijk: Boelke Jurjens Hop (gebruikt familenaam voor het eerst in 1818)
 • Jurjen Hannes tweede zoon uit tweede huwelijk: Boele Jurjens Hop, kleinzoon Okke Boelens Hop.

Geef een reactie