Personen in boedelbeschrijving Hanno Jurriens 1716 – Nieuw Beerta

De boedelbeschrijving van de bezittingen van Hanno Jurriens in Nieuw-Beerta is een bron van informatie, doordat een aantal verzegelingen met naam en datum beschreven werd. De eerste tabel is op chronologische volgorde, in de twee op alfabetische volgorde van voornamen.

994 Boedelinventaris van Hanno Jurriens, 1716 nr. 994

731 Gerechten in het Oldambt, 1596 – 1811, Rijksarchief Groningen.

VoornaamPatroniemdatum aktebeschrijving
HarmenJans1613-3-31aankoopbriefJaartal? ‘Stylo novo’
BerendWijbes1625-9-18Huwelijkscontract
WeijeHitjes1625-9-18Huwelijkscontract
JurrienHannes1640-6-17verzegelde scheijdbrief met desselfs onmondige kinderen
JurrienHannes1642-11-29verzegeld huwelijkscontract
TrijneEdzkes1642-11-29verzegeld huwelijkscontract
EdzkeGaltiens1643-10-9verzegeld huwelijkscontract
SeikeMichaels1643-10-9verzegeld huwelijkscontract
WendelHarms1648-11-4verzegeld huwelijkscontract
HarmenRoelfs1648-11-4verzegeld huwelijkscontract
JoestBeerents1648-3-15Verzegelde erfscheiding
AeijlkeJurriens1648-3-15Verzegelde erfscheiding
WillemMenses1656-8-22verzegelde coopbrief
EdzkeGaltiens1659-11-2setbrief huis en schuire
HannoJurriens1667-06-22Huwelijkscontract
WendelHarms1667-06-22Huwelijkscontract
LuppoJans1667-11-1verzegeld accoord
HannoJurriens1667-11-1verzegeld accoord
EdzkeGaltiens1667-5-22Verzegelde erfscheiding
TrijneEdzkes1670-6-17verzegelde afscheidinge tussen haar en haar kinderenZuidbroek
JanPieters1673-11-19verzegelde afhandeling
HannoJurriens1673-11-19verzegelde afhandeling
LucasGeerts1674-10-20Verzegelde borgtocht
JanGeerts1674-6-17verzegelde transportbrief
AldertJanssen1674-9-22verzegelde afhandeling
EelberenSuilmans1676-2-23obligatie ten laste van Eelberen
HereElsens1678-1-3verzegelde afhandeling
HannoJurriens1678-1-3verzegelde afhandeling
PieterPieters1679-10-6transportbrief stuk land
AisoSukes1693-10-29verzegelde transportbrief
HannoJurriens1695-6-27verzegelde afhandeling
WillemGeerts1695-6-27verzegelde afhandeling
YseUdens1700-7-19verzegeld accoord
HannoJurriens1700-7-19verzegeld accoord
HannoJurriens1705-2-4verzegelde afhandeling tussen hem en de kinderen van zijn vrouw
AlbertSierts1708-5-15transportbrief stuk land
AndriesHannes1715-4-30obligatie ten laste van Andries (Andreas)
PieterPieters1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
RenkeAndries1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
AndriesHannes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
RijckoAndriessen1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
EbbeAldricks1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
JurjenHepkes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
janHaijes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
HindrickPeters1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
EdzkoHarmes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
Op alfabetische volgorde, voornaam:
AeijlkeJurriens1648-3-15Verzegelde erfscheiding
AisoSukes1693-10-29verzegelde transportbrief
AlbertSierts1708-5-15transportbrief stuk land
AldertJanssen1674-9-22verzegelde afhandeling
AndriesHannes1715-4-30obligatie ten laste van Andries (Andreas)
AndriesHannes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
BerendWijbes1625-9-18Huwelijkscontract
EbbeAldricks1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
EdzkeGaltiens1659-11-2setbrief huis en schuire
EdzkeGaltiens1667-5-22Verzegelde erfscheiding
EdzkeGaltiens1643-10-9verzegeld huwelijkscontract
EdzkoHarmes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
EelberenSuilmans1676-2-23obligatie ten laste van Eelberen
HannoJurriens1695-6-27verzegelde afhandeling
HannoJurriens1667-06-22Huwelijkscontract
HannoJurriens1667-11-1verzegeld accoord
HannoJurriens1673-11-19verzegelde afhandeling
HannoJurriens1678-1-3verzegelde afhandeling
HannoJurriens1700-7-19verzegeld accoord
HannoJurriens1705-2-4verzegelde afhandeling tussen hem en de kinderen van zijn vrouw
HarmenJans1613-3-31aankoopbriefJaartal? ‘Stylo novo’
HarmenRoelfs1648-11-4verzegeld huwelijkscontract
HereElsens1678-1-3verzegelde afhandeling
HindrickPeters1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
janHaijes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
JanPieters1673-11-19verzegelde afhandeling
JanGeerts1674-6-17verzegelde transportbrief
JoestBeerents1648-3-15Verzegelde erfscheiding
JurjenHepkes1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
JurrienHannes1640-6-17verzegelde scheijdbrief met desselfs onmondige kinderen
JurrienHannes1642-11-29verzegeld huwelijkscontract
LucasGeerts1674-10-20Verzegelde borgtocht
LuppoJans1667-11-1verzegeld accoord
PieterPieters1679-10-6transportbrief stuk land
PieterPieters1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
RenkeAndries1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
RijckoAndriessen1716-6-12present bij de boedelbeschrijving tbv voogden en voormond
SeikeMichaels1643-10-9verzegeld huwelijkscontract
TrijneEdzkes1642-11-29verzegeld huwelijkscontract
TrijneEdzkes1670-6-17verzegelde afscheidinge tussen haar en haar kinderen
WeijeHitjes1625-9-18Huwelijkscontract
WendelHarms1648-11-4verzegeld huwelijkscontract
WendelHarms1667-06-22Huwelijkscontract
WillemMenses1656-8-22verzegelde coopbrief
WillemGeerts1695-6-27verzegelde afhandeling
YseUdens1700-7-19verzegeld accoord

Geef een reactie