Persoonskaart van Stijntje Jans (Christina) Langbeek

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:langbeek
 • Bericht reacties:0 Reacties

Stijntje (Christina, Kristina, Stientje) Jans Langbeek, dr. van Johan Jurrien Langbeek en Helena Catharina Kweeboom, geb. op 15 mei 1808 Westerbroek (Acte van bekendheid opgemaakt t.g.v. haar huwelijk met Derk Reilman). Ze woont met Reindert Koning op 9 november 1878 in Schuilingsoord, ovl. (70 jaar oud) op 30 november 1878 te Zuidlaren (get.Hendrik Venema, 46? jaar, arbeider; Lukas Venema, 40, arbeider, beide buren). Bij haar ovl. is als geboorte datum 15 mei geregistreerd, en dat is waarschijnlijk gewoon het midden van de maand. Bij het huwelijk was een acte van bekendheid opgemaakt, toen was slechts de maand mei bekend.
tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 22 januari 1831 te Slochteren  (get. Geert Hindriks Brink, 35, dagloner, Ewold Harm Groenveld, 48, landbouwer, beide wonende te Harkstede; Henderijkus Jans Helmets, 39 kasteleinsknecht te Slochteren, Willem Matthijs Sluiman, 35, veldwachter, wonende te Scharmer; allen zonder maagdschap)
met Derk Hindriks Reilman (Ruilman), zn. van Henrik Reilman en Anna Middeke, geb. op 2 november 1804 Ankum [Duitsland], arbeider, geboren te Scharmer op 18 mei 1833, ovl. (30 jaar oud) op 10 oktober 1835 te Engelbert, gem. Noorddijk (get. Harm Kornelis Kruijer, 68, arbeider, Lambertus Jans Faber, 44, schoolonderwijzer, beide wonende te Engelbert.)
Voor het huwelijk werd een verklaring van onvermogen afgegeven. Bij de huwelijkssluiting werden hun beide oudste kinderen gewettigd. Jongste zoon Jan was toen twee weken oud.

Uit dit huwelijk:

 1. Hindrik Reilman, geb. op 28 januari 1829 (Erkend bij huwelijk ouders) te Scharmer (aangifte door Derk Hindriks Ruilman, getuigen Berend Alberts Scheper, 30, Eilt Willems Oost, 32, beide arbeiders, te Scharmer) praamschipper (1855), dagloner (1859), koopman (1874), winkelier (1884), ovl. (79 jaar oud) op 1 januari 1909 Veendam, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 18 januari 1852 Hoogezand met Catharina Clobus, dr. van Gerardus Clobus en Maria Dorothea Börger, geb. op 15 september 1826 Kalkwijk, dagloonster, ovl. (38 jaar oud) op 3 juni 1865 te Kleinemeer, gemeente Sappemeer.
 2. Jan Reilman, geb. op 4 januari 1831 Scharmer, Westerbroek (aangifte door Derk Hindriks Ruilman, getuigen Willem Matthijs Sluiman, 35, veldwachter; Jan Tonnis Bakker, 34, dagloner,beide te Scharmer). Jan was huwelijksgetuige van Peter Langbeek en Grietje Schievink, zijn halbroer,op 20 januari 1883 te Hoogezand, schoenmaker op 20 januari 1883, woont op 20 januari 1883 Schildwolde, ovl. (68 jaar oud) op 2 april 1899 Hoogezand, tr. (25 jaar oud) op 6 september 1856 Sappemeer met Elisabeth Oosterwijk, dr. van Jan Hindriks Oosterwijk en Thekela Jansen, koopvrouw, ovl. op 7 augustus 1897 Hoogezand.
  Bij aangifte krijgt hij de naam Ruilman. In de kantlijn wordt vermeld dat hij bij Huwelijksacte van 22-1-1831 door Derk Reilman en Stijntje Jans Langbeek, arbeiders te Scharmer, is erkend.
  In 1853 bevalt Elisabeth Oosterwijk van een dochter Stientje. Het is in onecht geboren. Jan Reilman wordt niet genoemd in de acte. Wel echt hij het kind drie jaar later, bij het huwelijk van Elisabeth en hem. Elisabeths moeder heet Tekela, het is m.i. zeer waarschijnlijk dat het kind naar de moeder van de verwekker is genoemd, en dat zou dan dus inderdaad Jan Reilman kunnen zijn.
 3. Aaltje Derks Ruilman, geb. op 17 mei 1833 (vader Derk Hindriks Ruilman, moeder Stientje Jans Langbeck) te Scharmer, gem. Slochteren (get. Harm Hofman, landbouwer, 70; Willem Matthijs Sluiman, veldwachter, 37, beide te Scharmer wonend), ovl. (10 maanden oud) op 9 april 1834 te Scharmer, gem. Slochteren (aangifte door de vader en Harm Hendriks Wever, nabuur, 34, dagloner.)
 4. Geert Reulman, geb. op 22 juni 1835 te Engelbert (get. Engelbert Lambertus Jans Faber, 44, schoolonderwijzer, Willem Spithoff, 44, landbouwer, beide naburen te Engelbert) arbeider (1868, 1874, 1888), koopman (1879, 1881-82, 1884, 1896), werkman (1868),  ovl. (60 jaar oud) op 15 mei 1896 te Veendam, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) (1) op 1 juli 1861 Muntendam met Reina Gorter, dr. van Jakob Jakobs Gorter en Johanna Nikolaas Burggraaf, geb. op 28 oktober 1835 Veendam, arbeister, ovl. (27 jaar oud) op 29 juni 1863 te Muntendam, tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op 28 november 1863 Muntendam met Elisabeth Maria Kleine, dr. van Frans Kleine en Marijke Berends Westerbaan, geb. circa 1842, werkvrouw (1868), ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 13 april 1879 Veendam , tr. (45 jaar oud) (3) op 23 april 1881 Veendam met Johanna Westra, dr. van Warnder Roelfs Westra en Elisabeth Borgers, ovl. op 26 juli 1913 Veendam.
  (Aangifte als Geert Reulman, zv Derk Hindriks Reulman en Stientje Jans Langebeek. Bij zijn huwelijken wordt hij steeds.
  Reulman genoemd.)

Uit onbekende relatie(s)

 1. Harm Langbeck, geb. op 17 januari 1842 [Harm, zoon van Christina Langbeek] te Scharmer, gem. Slochteren (getuige: Johan Jurrien Langbeek, aangever, grootvader) Pieter Jakobs Koopman, 39, landbouwer, Pieter Roelfs Nieborg, 42, dagloner, beide te Scharmer, overleden Westerbroek, letter A, nummer 8, Letter A 8 Westerbroek op 5 april 1849, ovl. (7 jaar oud) op 4 april 1849 (leeftijd bij overlijden 7 jaren, z.v. Christina Langbeek, arbeidster, wonende te Westerbroek) Westerbroek, gem. Hoogezand (getuige: Nutte Venema (zwager van Reindert Koning), 31, arbeider, Westerbroek en Klaas Eik 24, dagloner, Westerbroek, naburen.)
 2. Leentje Langbeek, geb. circa 1844, (geen geboorte gevonden in Hoogezand Tienjarentafels 1843-1852; geboorteakten Slochteren doorzocht vanaf sept 1844-1-1-1845. Geen inschrijving Scharmer, overlijden Westerbroek, letter A, nummer 9,) ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op 16 september 1847 te Westerbroek gem. Hoogezand, bijna drie jaren (get. Harm Roelfs Stel, 48, landbouwer en Hendrik Jans Krijgsveld, 42, dagloner, beide wonend te Westerbroek, naburen).

relatie met (3) (vermoedelijk 1848)
met Reindert Koning, zn. van Philippus Berends Koning en Stijntje Derks Fijn, geb. op 2 oktober 1828 te Westerbroek (getuige: Johan Josef van der Borg, 59, timmerman, Oomke Bruins Mulder, 37, dagloner, Westerbroek), dagloner, geboren in Westerbroek, letter A, nummer 38, A 38 Westerbroek op 2 oktober 1828, woont op 6 februari 1857 Annen, woont op 9 november 1878 Schuilingsoord , woont met Stijntje Jans Langbeek op 9 november 1878 in Schuilingsoord, woont in huis Letter B nummer 27, Zuidlaren met Hillegien Lamein op 1 januari 1880, vanaf 21 januari 1890 weduwnaar, woont armenhuis Midlaren,letter C, nummer 4, Groningerstraat 34 Midlaren tussen 1901 en 1904.
Ovl. (75 jaar oud) op 24 februari 1904, 07:00 uur te Midlaren (getuige: Derk Strobos, 63, armvader, Midlaren; Jan Liebe, 42, arbeider, Midlaren).
Bij aangifte van de geboorte van Eltje Koning is Reinder 20 jaar oud. Het kind wordt aangegeven als dochter van Reinder en Stijntje, ongehuwd, wonende te Westerbroek. Als hij in 1852 de geboorte van Stijntje Koning aangeeft, is zijn leeftijd genoemd 21 jaar, en zijn hij en Stijntje Jans Langbeek geregistreerd als ehelieden te Westerbroek. Een huwelijk heeft zeer waarschijnlijk niet plaatsgevonden. Tot heden geen bewijs hiervoor. Het laatste kind: Peter, heet ook weer Langbeek, hoewel hij als Koning is aangegeven, en dat zou in geval van een huwelijk niet zo zijn geweest..
In 1850 was het adres van Stijntje en Reindert Borgweg 24 te Westerbroek. In 1852 tekent R.F.Koning (24, arbeider) als getuige de huwelijksakte van Hindrik Reilman met Catharina Clobus.
In 1856 is Stijntje aanwezig bij het huwelijk van zoon Jan Reilman met Elisabeth Oosterwijk. Zij woont dan in Annen, prov. Drenthe en geeft haar toestemming..
In 1863 geeft Stijntje toestemming bij huwelijk Geert, zij woont dan in Zuidlaren. Zij tekent niet omdat ze niet kan schrijven.
Uit deze relatie:

 1. Eltje Langbeek, geb. op 27 mei 1849 Westerbroek, arbeidster, ovl. (75 jaar oud) op 25 maart 1925 te Rolde , tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) op 7 augustus 1869 Zuidlaren met Jan Klein, zn. van Klamer Klein en Johanna Frederika Harms, geb. op 10 juni 1844 Kalkwijk, ovl. (77 jaar oud) op 4 december 1921 Deurze, Rolde.
  Bij geboorte geregistreerd als Koning, met als opmerking in de kantlijn, dat zij op 5 augustus 1869 door Stijntje Jans Langbeek als het hare is erkend. Bij haar huwelijk is Eltje als Langbeek geregistreerd, evenals bij overlijden. Bij aangifte van haar kinderen wordt ze Elsje genoemd.
 2. Stijntje Koning, geb. op 25 augustus 1852 (Reindert Philippus Koning geeft Stijntje aan. In de acte is vermeld dat de ouders ehelieden zijn, wonend te Westerbroek) te Westerbroek (get. Jan Cebes van Dijken, 42, landbouwer, Westerbroek; Jelle Gabes Westerdiep, 39, arbeider, Westerbroek) dagloonster, ovl. (52 jaar oud) op 6 januari 1905 te Schildwolde, gem. Slochteren, tr. (resp. 26 en 32 jaar oud) op 9 november 1878 (zij trouwt als Stijntje Koning op 9 november 1878; haar ouders geven via notariele acte toestemming) te Slochteren met Izaäc Streuper, zn. van Derk Jakobs Streuper en Hemke Egges de Ruiter, geb. op 14 januari 1846 Schildwolde, dagloner, (huwelijksgetuige van Peter Langbeek en Grietje Schievink,zijn zwager op 20 januari 1883 te Hoogezand), arbeider op 20 januari 1883, woont op 20 januari 1883 Schildwolde, ovl. (74 jaar oud) op 27 juli 1920 te Slochteren.
  (In de huwelijksbijlagen 68, 1878 Hoogezand is het uittreksel van Stijntjes geboorteregistratie: dochter van Reinder Filippus Koning, en van diens echtgenoote Stijntje Jans Langbeek.)
 3. Peter Langbeek, geb. op 5 februari 1857 Annen (get. Petrus Kornelis, 44, bakker, Eext, Jakob Abels, 44, veldwachter, Eext), boerenknecht op 20 januari 1883 te Kropswolde, woont op 20 januari 1883 Kropswolde, woont met Grietje Schievink tussen 21 mei 1883 en 20 mei 1887  in Slochteren,postbode, woont Kalkwijk in 1904, ovl. (47 jaar oud) op 28 maart 1904 aan de Kalkwijk te Hoogezand (get. Heinrich Theodoor Huizinga, 28, arbeider; Derk Streuper, zesentwingtig, arbeider, beide wonend te Kalkwijk, geen verwanten), tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 20 januari 1883 te Hoogezand (getuigen: Watze Schievink, broer van bruid, Jan Reilman, halfbroer van de bruidegom, Jan Hendrik Reilman, neef van de bruidegom en Izaäc Streuper, zwager van de bruidegom) met Grietje Schievink, dr. van Jan Schievink en Janna Nieboer, geb. op 15 december 1859 Foxhol (get. Mense Postema, 43, timmerman, Foxhol en Hendrik
  Veldhuis, 25, arbeider, Foxhol), woont in 1880 Foxhol, naaister tot 20 januari 1883, woont op 20 januari 1883 Hoogezand, woont met Peter Langbeek tussen 21 mei 1883 en 20 mei 1887  Slochteren, woonde tussen 26 augustus 1904 en 28 oktober 1905  Kalkwijk,  ovl. (49 jaar oud) op 26 februari 1909 teKalkwijk, gemeente Hoogezand (getuige: Hendrik Dijkema, haar zwager en Johannes Huizing, 28, ambtenaar der secretarie, Hoogezand).
  Het is niet formeel bewezen dat Peter Langbeek een zoon van Reinder Koning was, doch het is uitermate aannemelijk. Reinder deed aangifte van de geboorte, vermeldde daarbij dat het kind te zijnen huize is geboren en Peter’s eerste kind werd Reinder genoemd. Bovendien had Reinder eerder al twee dochters aangegeven van hem en Stijntje met de achternaam Koning. In Genlias is Peter geregistreerd bij geboorte als: Peter Koning geb.5.2.1857 Anloo, Annen, zoon van Reinder Koning (arbeider, 28) en.Kristina Langbeek (zonder beroep). Peter was eerst arbeider, 1883; daarna brievenbesteller, bij aangifte kinderen in 1888, 1891 en bij overlijden werd als beroep koopman geregistreerd.
  Bijzonderheden: Het nieuws van den dag : kleine courant 13-02-1904 : De Staatsraden Mrs. Huber en Asser rapporteerden voorts nog resp. omtrent eene pensioenaanvrage van P. Langbeek, eervol ontslagen postbode te Hoogezand, welke aanvrage werd toegelicht door het lid der Tweede Kamer den Heer Ter Laan, en omtrent de reclame van den gewezen matroos 3e kl. H. Cadovius, te Rotterdam, betreffende de regeling van zijn pensioen.

Geef een reactie