Waar bleef David Derks aka David Derks Wolsma?

Parenteel van David Derks, drie generaties

Via zijn kleindochter Annechien Johannes Suk is David Derks mijn voorvader. Zijn beide zonen uit zijn  tweede huwelijk, waaronder de vader van Annechien, bleven gevestigd in de buurt waar ze geboren waren: Muntendam. Maar Derks oudste zoon trok over de provinciegrenzen en vertrok naar Friesland, Sneek, om precies te zijn. Hij trouwde in 1764 onder de naam David Dirks Wolsma met Hoske Lubbes. Ook zijn drie kinderen kregen deze achternaam, zij het licht verbasterd tot Wolsman. Het is me eindelijk gelukt iets over zijn Friese nageslacht te vinden. 

Derk Davids is overleden vóor 1778, evenals zijn beide jonge zoons. Dat gegeven is gebaseerd op de aantekening bij de begrafenis van zijn vader David Derks in Muntendam en op het feit dat zijn weduwe Hoske hertrouwde in januari van 1778. 

In de overlijdens aantekening van David stond vermeld dat hij een dochter van een overleden zoon naliet. Die dochter was Hiltje Derks Wolsma, later terug te vinden als Hiltje (Dirks) van der Meer. Hiltje trouwde met Jan Klases, afkomstig uit Smilde, die later de familienaam Berkenbos aannam voor hem en zijn nazaten. De familie Berkenbos bleef in de omgeving van Sneek. 

Generatie I

I. David Derks, geb. circa 1710, begr. op 20 juli 1778 te Zuidbroek, otr. (1) op 25 april 1734 te Nieuwolda, kerk.huw. (ongeveer 24 jaar oud) op 23 mei 1734 aldaar met Hille Aijlts, geb. te Siddeburen, ovl. voor 1734.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Davids, geb. op 12 augustus 1734 te Nieuwolda.

2. Moeder Davids, ged. op 14 oktober 1736 te Siddeburen, begr. op 7 juni 1739 te Zuidbroek en Muntendam.

 Hille Aijlts, otr. (Wiert minstens 26 jaar oud) (1) in 1725 met Wiert (Wijrd) Roelofs, voor 1699 afkomstig uit Oterdum, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) voor 23 mei 1734.

Uit dit huwelijk:

  1. Upke Wierts, ged. op 8 januari 1730 te Nieuwolda.

David Derks, otr. (resp. ongeveer 28 en 37 jaar oud) (2) op 5 april 1738 te Siddeburen met Annigje Ties, geb. op 11 augustus 1700 te Veendam, woont in maart 1729 te Zuidbroek, ovl. (69 jaar oud) in juni 1770, begr. op 15 juni 1770 te Zuidbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Davids, geb. op 24 maart 1739 te Zuidbroek.

2. Abraham Davids, ged. op 2 juli 1741 te Zuidbroek, begr. op 28 november 1795 aldaar.

3. Nn Davids, begr. op 27 augustus 1744 te Zuidbroek.

 Annigje Ties, kerk.huw. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op 14 april 1720 te Veendam met Jan Derks Groot (Groten), ged. op 19 september 1697 te Veendam, begr. op 13 april 1735 te Zuidbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Derk Jans, ged. op 28 februari 1721 te Veendam.

2. Thijes Jans, ged. op 8 november 1722 te Veendam.

3. Thijes Jans, geb. te Zuidbroek, ged. op 25 mei 1724 te Veendam, ovl. aldaar.

4. Hilligjen Jans, ged. op 5 mei 1726 te Veendam.

5. Peter Jans, geb. op 11 februari 1728 te Muntendam, ged. op 13 februari 1728 te Zuidbroek en Muntendam.

6. Geertjen Jans, ged. op 13 november 1729 te Veendam, tr. met Eltje Daniels.

7. Peter Jans Groten, geb. op 5 januari 1733 te Muntendam, ged. op 11 januari 1733 te Zuidbroek en Muntendam.

8. Janna Jans, geb. op 3 september 1735 te Muntendam, ged. op 9 oktober 1735 te Zuidbroek en Muntendam.

Generatie II

IIa. Derk (Dirk Davids Wolsma) Davids Wolsman, geb. op 12 augustus 1734 te Nieuwolda, ged. op 15 augustus 1734 aldaar, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 1778, otr. op 23 december 1763 te Sneek, kerk.huw. (29 jaar oud) op 22 januari 1764 aldaar met Hoske (Hotske Lubberts van der Meer, Hortske Lubberts van der Meer, Hortske) Lubbes, geb. te Sneek, begr. op 3 november 1780 te Sneek.

Uit dit huwelijk:

1. Hiltie Dirks Wolsma, ged. op 8 november 1764 te Sneek. zie III A

2. Lubbe Dirks Wolsman, ged. op 2 oktober 1766 te Sneek, ovl. (hoogstens 11 jaar oud) voor 1778.

3. David Dirks Wolsma, ged. op 22 december 1768 te Sneek, ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1778.

 Hoske Lubbes, otr. (2) op 3 januari 1778 te Sneek, kerk.huw. op 18 januari 1778 aldaar met Auke Hendriks, woonachtig te IJlst.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Aukes Zondervan, geb. op 28 februari 1779 te Sneek, ged. op 4 maart 1779 aldaar, (schipper), overleden op 02-09-1824 te Sneek. Hij was gehuwd met Zuster (Suster) Hendriks.

IIb. Johannes (Jannes, Johannis) Davids (Bakker, van Dijk), geb. op 24 maart 1739 te Zuidbroek, ged. op 5 april 1739 aldaar, koopman, dagloner, arbeider (ovl. Abraham, zoon) 18360924, ovl. (69 jaar oud) op 22 augustus 1808 te Muntendam, begr. op 27 augustus 1808 te Zuidbroek, kerk.huw. (25 jaar oud) (1) op 24 februari 1765 te Zuidbroek en Muntendam met Hijlke Piebes.

 Johannes Davids, otr. (2) op 7 oktober 1775 te Meeden, kerk.huw. (resp. 36 en ongeveer 26 jaar oud) op 29 oktober 1775 te Zuidbroek met Gesyn Steffens, ged. op 16 februari 1749 te Veendam, daglonersche, begr. op 15 januari 1787 te Zuidbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Nn Johannes, (doodgeb.), begr. op 15 maart 1776 te Zuidbroek.

2. David Johannes, geb. op 10 januari 1778 te Muntendam, ged. op 1 februari 1778 aldaar, ovl. (4 jaar oud) in december 1782, begr. op 26 december 1782 te Zuidbroek.

3. Steffen Johannes van Dijk, geb. op 6 mei 1780 te Muntendam

4. Annechien Johannes Suk, geb. op 2 februari 1784 te Muntendam

 Johannes Davids, otr. (3) op 19 juli 1789 te Veendam, kerk.huw. (resp. 50 en ongeveer 26 jaar oud) op 9 augustus 1789 te Zuidbroek met Frouke (Frouwke Wijndels Sukke) Wijndelts, ged. op 31 oktober 1762 te Veendam, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 11 mei 1831 te Winschoten.

Uit dit huwelijk:

1. Nn Johannes, (doodgeb.), ovl. in november 1789, begr. op 30 november 1789 te Zuidbroek.

2. Geertjen Johannes Suk, ged. op 26 december 1790 te Veendam, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 16 februari 1836 te Uithuizen, tr. (ongeveer 31 jaar oud) op 17 juni 1822 te Veendam met Wijpke Franssens de Groot, Schipper.

3. David Johannes Suk, geb. op 22 november 1792 te Muntendam.

4. Wijndel Johannes Suk, geb. op 12 maart 1797 te Muntendam.

5. Aaltje Johannes Suk, ged. op 2 juni 1799 te Veendam.

6. Abraham Johannes Suk, geb. op 20 april 1802 te Muntendam, ged. op 9 mei 1802 te Zuidbroek en Muntendam, ovl. (34 jaar oud) op 23 september 1836 te Groningen.

Generatie I,II

IIIa. Hiltie Dirks Wolsma (Hiltje van der Meer (1828), Hiltje Dirks van der Meer (1820), Hiltje Smit (1860)), ged. op 8 november 1764 te Sneek, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 2 november 1828 te Sneek, tr. met Jan Klazes (Jan Kla(A)ses) Berkenbosch, geb. circa 1762 te Smilde,  grofsmd op 22 augustus 1819 te Sneek, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 12 december 1829 te Sneek.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Jans Berkenbos, geb. op 11 augustus 1791 te Noordwolde, bakkersknecht op 2 november 1828, sjouwer op 21 januari 1836, ovl. (44 jaar oud) op 21 januari 1836 te Sneek.

2. Dirk Jans Berkenbos, geb. op 26 januari 1794 te Sneek, ged. op 13 februari 1794 aldaar, grofsmidsknecht op 2 november 1828, ovl. (43 jaar oud) op 22 juni 1837 te Sneek.

3. Aafke Jans Berkenbos, geb. op 27 oktober 1796 te Sneek, ged. op 10 november 1796 aldaar, ovl. (64 jaar oud) op 29 december 1860 te Heerenveen.

4. Hotske Jans Berkenbos, geb. op 14 juli 1801 te Sneek, ged. op 13 augustus 1801 aldaar, dienstmeid op 2 november 1828, ovl. (56 jaar oud) op 17 maart 1858 te Sneek.

5. Klaas Jans Berkenbos, geb. op 22 februari 1804 te Sneek, ged. op 11 maart 1804 aldaar, schippersknecht op 10 maart 1827, ovl. (23 jaar oud) op 10 maart 1827 te Sneek.

6. Albert Jans Berkenbos, geb. op 5 december 1806 te Sneek, ged. op 18 december 1806 aldaar, schoenmakerskecht op 2 november 1828, ovl. (85 jaar oud) op 10 maart 1892 te Sneek.

7. Hendrik Jans, geb. op 28 september 1810 te Sneek, ged. op 11 oktober 1810 aldaar, ovl. (1 jaar oud) op 1 december 1811 aldaar.

IIIb. Steffen Johannes van Dijk, geb. op 6 mei 1780 te Muntendam, ged. op 28 mei 1780 aldaar, arbeider, koopman (1825), ovl. (72 jaar oud) op 28 januari 1853 te Muntendam, relatie (1) met Trijntje Fredriks van Dijk, ovl. op 6 juli 1832 te Muntendam.

Uit deze relatie:

1. Fridrik Steffens van Dijk, geb. op 4 maart 1802 te Muntendam.

2. Johannes Steffens van Dijk, geb. op 23 april 1805 te Muntendam.

3. Geesje Steffens van Dijk, geb. op 10 september 1811 te Muntendam.

Steffen Johannes van Dijk, tr. (resp. 53 en 56 jaar oud) (2) op 3 januari 1834 te Muntendam met Elsijn Hindriks Holtjer, geb. op 23 maart 1777 te Sappemeer, winkeliersche, ovl. (67 jaar oud) op 15 juni 1844 te Muntendam.

Elsijn Hindriks Holtjer, relatie (1) met Kornelis Ruurts Wijngaard.

IIIc. Annechien Johannes Suk, geb. op 2 februari 1784 te Muntendam, ged. op 22 februari 1784 aldaar, ovl. (82 jaar oud) op 8 december 1866 te Slochteren, kerk.huw. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 19 december 1809 te Schildwolde met Beerend Jans Bakker, geb. op 13 augustus 1786 te Slochteren, ged. aldaar, arbeider, geboortegetuige (aang.) van Steffen Bakker (Va) zijn kleinzoon, op 27 december 1830, ovl. (60 jaar oud) op 30 januari 1847 te Slochteren.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Beerends, geb. op 3 mei 1811 te Slochteren.

2. Jannes Berends, geb. op 20 december 1813 te Slochteren.

3. Geessien, geb. op 2 januari 1817 te Slochteren, geboren E 69 Slochteren op 2 januari 1817, ovl. (6 jaar oud) op 11 december 1823 te Slochteren.

4. Geesje, geb. op 22 oktober 1826 te Slochteren.

IIId. David Johannes Suk, geb. op 22 november 1792 te Muntendam, boerenknecht, ovl. (70 jaar oud) op 27 februari 1863 te Zuidbroek, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) op 10 maart 1819 te Zuidbroek met Heike Pieters de Haan, geb. op 2 mei 1790 te Muntendam, Dienstmeid, ovl. (85 jaar oud) op 9 oktober 1875 te Zuidbroek.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Davids Suk, geb. op 28 april 1819 te Muntendam, ovl. (22 dagen oud) op 20 mei 1819 te Zuidbroek.

2. Pieter Davids Suk, geb. op 28 april 1819 te Muntendam, ovl. (15 dagen oud) op 13 mei 1819 aldaar.

3. Frouke Davids Suk, geb. op 16 augustus 1820 te Zuidbroek.

4. Aaltje Suk, geb. op 15 juni 1822 te Zuidbroek, ovl. op 22 oktober 1914 aldaar, tr. (29 jaar oud) (1) op 1 april 1852 te Zuidbroek met Folkert ten Hove, Koopman, ovl. voor 1868, tr. (46 jaar oud) (2) op 16 november 1868 te Zuidbroek met Albert Wostenfeld, geb. circa 16 1212 te Zuidwolde, Arbeider.

5. Johannes Davids Suk, geb. op 15 januari 1825 te Zuidbroek, Boerenknecht, ovl. (66 jaar oud) op 5 mei 1891 te Veendam, tr. (24 jaar oud) op 26 mei 1849 te Veendam met Fokjen Berends Dost.

6. Pieter Suk, geb. op 25 mei 1829 te Zuidbroek, ovl. (68 jaar oud) op 13 oktober 1897 aldaar.

IIIe. Wijndel Johannes (Wijndelt) Suk, geb. op 12 maart 1797 te Muntendam, ged. op 2 april 1797 te Zuidbroek en Muntendam, Schipper, zeeman vanaf 1837 te Muntendam,  Schipper op de tjalk Welvaart, 46 ton, gebouwd in 1852 vanaf 1850 te Delfzijl, Algemeene staat der Nederlandsche zeemagt, en koopvaardij-vloot 1866, dagloner op 21 februari 1877 te Delfzijl, ovl. (81 jaar oud) op 12 september 1878 te Delfzijl, relatie (1) met Geesje Steffens van Dijk (zie IVc).

Uit deze relatie:

1. Nn, geb. op 25 januari 1837 te Muntendam (doodgeb.).

2. Steffen Wijndelts, geb. op 12 oktober 1838 te Muntendam, ovl. (19 dagen oud) op 31 oktober 1838 aldaar.

3. Frouke Wijndelts, geb. op 25 september 1839 te Muntendam, ovl. (1 jaar oud) op 11 juni  1841 te Dronrijp.

 Wijndel Johannes Suk, tr. (resp. 48 en 42 jaar oud) (2) op 17 juni 1845 te Muntendam met Johanna Hellena Pontier, geb. op 2 april 1803 te Aduard, ovl. (73 jaar oud) op 20 februari 1877 te Delfzijl.

IIIf. Aaltje Johannes Suk, ged. op 2 juni 1799 te Veendam, ovl. op 17 januari 1894 te Winschoten, zij kreeg een dochter:

1. Jacobje Jacobs Suk, geb. op 16 september 1819 te Muntendam, ovl. (73 jaar oud) op 27 november 1892 te Veendam.

 Aaltje Johannes Suk, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op 22 november 1823 te Zuidbroek met Pieter Jakobs Groenhuis, ged. op 20 november 1796 te Veendam, tuinier, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 31 januari 1855 te Winschoten.

 Aaltje Johannes Suk, tr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 48 jaar oud) (2) op 29 januari 1857 te Winschoten met Cornelius Robertus, geb. circa 1809 te Leens.

 Cornelius Robertus, relatie (1) met Frouke Jans Zweep.

Generatie IV

IVa. Fridrik (Fridus) Steffens van Dijk, geb. op 4 maart 1802 te Muntendam, bakker op 29 juni 1826 te Muntendam, in dienst van militie in 1828, molenmaker, tr.  17-01-1825 te Veendam,

met Adriaantje Jakobs (Jaantje) Drajer (Dreijer), geb. op 30 januari 1803 te Veendam, inlandsche kramer op 24 februari 1855 te Muntendam, arbeidster op 25 mei 1859 te Muntendam, ovl. op 3 oktober 1895 te Wildervank.

Uit deze relatie:

1. Trientje van Dijk, geb. op 29 juni 1826 te Muntendam.

2. Lukas van Dijk, geb. in 1828 te Muntendam.

3. Roelfjen van Dijk, geb. op 25 april 1830 te Muntendam.

4. Steffen van Dijk, geb. op 8 oktober 1835 te Muntendam.

5. Wiena van Dijk, geb. op 28 oktober 1837 te Muntendam, ovl. (5 dagen oud) op 2 november 1837 aldaar.

6. Wiena van Dijk, geb. op 5 oktober 1838 te Muntendam.

7. Hindrik van Dijk, geb. op 20 november 1840 te Muntendam.

8. Geesjen van Dijk, geb. op 28 maart 1843 te Muntendam.

9. Johannes van Dijk, geb. op 27 december 1845 te Muntendam.

IVb. Johannes Steffens van Dijk, geb. op 23 april 1805 te Muntendam, ged. op 6 oktober 1811 te Zuidbroek en Muntendam, arbeider, arbeider, werkman (1852), ovl. (65 jaar oud) op 14 december 1870 te Muntendam, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) op 24 december 1824 te Muntendam met Grietje Hendriks Venema, geb. op 26 mei 1804 te Scharmer, werkvrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Steffen, geb. op 19 september 1825 te Muntendam, ovl. (2 jaar oud) op 28 november 1827 te Muntendam.

2. Nn, geb. op 29 februari 1828 te Muntendam (doodgeb.).

3. Steffentje, geb. op 31 augustus 1829 te Muntendam, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) op 15 mei 1852 te Muntendam met Louwe de Jonge, geb. circa 1828 te Muntendam, arbeider.

4. Anke, geb. op 15 september 1832 te Muntendam, ovl. (1 jaar oud) op 25 augustus 1834 aldaar.

5. Anke, geb. op 17 mei 1835 te Muntendam, ovl. (5 jaar oud) op 10 december 1840 aldaar.

IVc. Geesje Steffens van Dijk (IVc), geb. op 10 september 1811 te Muntendam, ged. op 6 oktober 1811 te Zuidbroek en Muntendam, ovl. (30 jaar oud) op 18 maart 1842 te Achlum, Franekerland, relatie met Wijndel Johannes Suk (zie IIIe).

IVd. Janna Beerends Bakker (Mossel), geb. op 3 mei 1811 te Slochteren, ovl. (59 jaar oud) op 11 februari 1871 te Nieuwe Pekela, zij kreeg een zoon:

1. Steffen Bakker, geb. op 26 december 1830 te Slochteren.

 Janna Beerends Bakker, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (1) op 9 april 1837 te ten Boer met Sientje Boelens Ulferts, geb. op 5 januari 1811 te Oldersum [Duitsland], ged. op 10 januari 1811 aldaar, schoenmakersknecht,, ovl. (36 jaar oud) op 3 mei 1847 te ten Post.

Uit dit huwelijk:

1. Hieronia Harmina, geb. op 9 september 1837 te Slochteren, ovl. (1 jaar oud) op 23 maart 1839 te Schildwolde.

2. Annechien Ulfers, geb. op 4 januari 1839 te Schildwolde.

3. Hieronimus, geb. op 7 mei 1841 te Wittewierum, ged. op 4 juli 1841 aldaar, ovl. (1 jaar oud) op 23 november 1842 te ten Post,Gem. ten Boer.

4. Fokje, geb. op 6 mei 1844 te Thesinge,Ten Boer, ovl. (11 maanden oud) op 19 april 1845 aldaar.

 Janna Beerends Bakker, tr. (resp. 38 en 56 jaar oud) (2) op 11 april 1850 te ten Boer met Jan Hindriks de Groot, geb. op 28 oktober 1793 te Nieuwe Pekela, ged. op 3 november 1793 aldaar, schipper op 11 april 1850 te ten Post, woont aan boord van eigen schip, maar vaste woonplaats hebbend te Nieuwe Pekela, arbeider in 1871 te Nieuwe Pekela, ovl. (87 jaar oud) op 20 november 1880 te Nieuwe Pekela.

Uit dit huwelijk:

1. Catharina de Groot, geb. op 12 juni 1850 te Haren.

2. Jan de Groot, geb. op 11 februari 1859 te Veendam.

 Jan Hindriks de Groot, tr. (resp. 41 en 43 jaar oud) (1) op 28 februari 1835 te Nieuwe Pekela, (ontb. door overlijden) met Antje Klazes Piebes, geb. op 8 oktober 1791 te Nieuwe Pekela, ovl. (52 jaar oud) op 20 april 1844 te Wonseradeel (Fr.).

Uit dit huwelijk:

1. Fennechien de Groot, geb. op 11 juni 1836 te Nieuwe Pekela.

IVe. Jannes Berends Bakker, geb. op 20 december 1813 te Slochteren, dagloner, ovl. (79 jaar oud) op 18 januari 1893 te ten Post, tr. (resp. 30 en ongeveer 25 jaar oud) op 1 juni 1844 te Slochteren met Lammegien Egberts Buurma, geb. circa 1819 te Harkstede.

Uit dit huwelijk:

1. Berend, geb. op 17 juni 1844 te Slochteren, dienstknecht, woont op 21 mei 1870 te Sint Annen, ovl. (81 jaar oud) op 9 mei 1926 te ten Boer, kerk.huw. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) op 21 mei 1870 aldaar met Grietje Laning, geb. in 1847 te Schildwolde.

2. Hindrik, geb. op 26 juni 1849 te ten Boer.

3. Annechien, geb. op 24 februari 1851 te Slochteren.

4. Anna, geb. op 19 augustus 1854 te Slochteren, ovl. (10 jaar oud) op 1 december 1864 te ten Boer.

5. Janna (Johanna), geb. op 6 mei 1858 te ten Boer, ovl. (8 maanden oud) op 7 januari 1859 te ten Boer.

6. Janna, geb. op 30 november 1861 te ten Boer, ovl. op 1 december 1861 te ten Boer.

7. Egbert, geb. op 18 mei 1863 te ten Boer.

IVf. Geesje Bakker, geb. op 22 oktober 1826 te Slochteren, dagloonster (1871), werkvrouw (1878), dienstmeid,  ovl. (55 jaar oud) op 13 januari 1882 te ten Boer, tr. (resp. 20 en 52 jaar oud) op 12 augustus 1847 te ten Boer met Geert Arends Noorman, geb. op 28 september 1794 te Bonda (O.Friesland),= Bunde [Duitsland], boerenknecht in 1819, arbeider in 1826, dagloner 1878, koopman in 1829, winkelier vanaf 1834, Woltersum, dagloner tussen 1871 en 1878 te Woltersum, ovl. (83 jaar oud) op 21 mei 1878 te ten Boer.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje, geb. op 13 juni 1848 te Woltersum, ovl. (11 maanden oud) op 13 mei 1849 aldaar.

2. Berend, geb. op 25 maart 1851, dienstknecht, Woltersum, ten Boer, ovl. op 7 december 1943 te ten Boer.

3. Geert, geb. op 4 november 1854 te Woltersum, ovl. (15 dagen oud) op 19 november 1854 aldaar.

4. Geertje, geb. op 14 mei 1856 te Woltersum, ten Boer, ovl. (88 jaar oud) op 8 februari 1945 te Grootegast.

 Geert Arends Noorman, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) (1) in 1819 te ten Boer met Geessien Jacobs Koopman, geb. circa 1799, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 14 januari 1845 te Woltersum.

Uit dit huwelijk:

1. Jakob Geerts, geb. op 21 september 1819 te Woltersum, Turfschipper (1843), ovl. (65 jaar oud) op 18 augustus 1885 te ten Boer.

2. Arend Geerts, geb. op 19 mei 1822 te Woltersum, ovl. (3 jaar oud) op 30 november 1825 aldaar.

3. Arend Geerts, geb. op 10 oktober 1826 te Woltersum.

4. Elle Geerts, geb. op 3 augustus 1829 te Woltersum, Turfschipper (1854), ovl. (71 jaar oud) op 12 juli 1901 te Delfzijl.

5. Gepchina, geb. op 9 december 1834 te Woltersum, Dagloonster (1871), ovl. (75 jaar oud) op 11 maart 1910 te Groningen.

6. Gerrit Geerts, geb. op 25 december 1837 te Woltersum, Wagenaar (1862), dagloner (1871), ovl. (33 jaar oud) op 16 oktober 1871 te Delfzijl.

IVg. Frouke Davids Suk, geb. op 16 augustus 1820 te Zuidbroek, ovl. (74 jaar oud) op 13 maart 1895 te Veendam, tr. (resp. 31 en ongeveer 22 jaar oud) op 4 april 1852 te Veendam met Johannes Hofman, geb. in 1830, commissionair, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 18 september 1891 te Veendam.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan, geb. op 22 maart 1852 te Veendam, ovl. (7 maanden oud) op 14 november 1852 aldaar.

2. Adriaan, geb. op 19 augustus 1853 te Veendam, ovl. (71 jaar oud) op 14 juli 1925 aldaar.

3. David, geb. op 3 december 1854 te Veendam, ovl. (74 jaar oud) op 19 oktober 1929 te Groningen.

4. Nn, geb. op 1 mei 1858 te Veendam (doodgeb.).

5. Frouwka Johanna, geb. op 17 mei 1860 te Veendam.

6. Johannes, geb. op 25 februari 1864 te Veendam.

Geef een reactie