Noorda – Tolmeester Foxhol

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:personen
 • Bericht reacties:0 Reacties

Gerlof Jans Noorda trouwt op  18-06-1789 in Groningen met Jacomina Schuurmans. Voor hem Lammert Jans Noorda, schriftelijk geprocureerd, en Jacomina wordt vertegenwoordigd door Berend Gerlofs, zwager. Ze worden getrouwd door ds. van Berchuijs in de Nieuwe Kerk. Jacomina overlijdt in 1803 en Gerlof trekt de portemonnee voor een waardige annonce in de Groninger Courant: 

Familiebericht. “Groninger courant”. Groningen, 23-09-1803, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 16-01-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010159473:mpeg21:p002

Op basis van haar leeftijd bij overlijden, is mijn conclusie dat Jacomina een dochter van Johannes Schuurmans en Anna Margrieta van Duren is, een echtpaar wonend in de Grote Gang bij het Schuitendiep in Groningen. Zij is als Jackomina gedoopt op 19-06-1740 te Groningen in de Grote Kerk (Martinikerk).

Uit de advertentie blijkt dat Gerlof Noorda tolmeester van Foxhol was en dus het tolhek van Foxhol naar Foxham pachtte. Een belangrijke doorgang vanuit Groningen naar het oosten van de provincie. Een van zijn voorgangers was Hendrick Piccard in 1751.

Foxhol: de uitmonding van het Foxholsterdiep (Kattegat) in het Winschoterdiep. Links de houtzaagmolen van Heller, rechts de niet meer aanwezige brug en geheel rechts het tolhek (1910-1915). Foto beeldbankgroningen.nl

Gerlof J. Noorda (‘van Foxhol’) hertrouwde met Sipje Sipkes (‘van Foxhol’), in Kropswolde op 26-09-1807. Gerlof (70) is gestorven in Foxhol, huis B 27 op 22 september 1824. Hij was toen zonder beroep. Zijn erfgenamen waren Jan en Gerlof Noorda (neven, zonen van zijn broer Lambertus), resp. stoelmaker en predikant. De overledene en zijn vrouw bezaten een drietal deimatten veenland. De nalatenschap bedroeg ca. 103,– gld. 

Foto: beeldbankgroningen.nl, Ansichtkaart. Groningerweg: tolhek met A. Benthum (l.), eigenaar café (r.) en Van der Ploeg. Datum 1890 1910, Annotatie: fotografische reproductie van prentbriefkaart

Weduwe Sipkien Sipkes Postema overleed op de leeftijd van 61 jaar. Ze was geboren (ca. 1764) te Bergum in Friesland, overleden op 22-10-1825 te Foxhol gem. Hoogezand. Sipke was een dochter van Sipke Postema (veenopziener) en Aukje Pieters. 1

De ouders van Gerlof en Lambertus Jans Noorda zijn Jan Gerlofs en Grietje Lammerts. Zij laten een huwelijkscontract opmaken in Noordbroek, waaruit blijkt dat Jan Gerlofs een broer Derk Gerlofs heeft, aanwezig bij het huwelijkscontract en dat de ouders van Grietje Lammert Arends en Wiske Tiddes zijn, en dat Grietje een viertal broers Arent, Tidde, Hindrik en Jan, en een zuster Antje heeft, allen aanwezig bij het huwelijkscontract.

T. 24-05-1759  Noordbroek, Jan Gerlofs van Noordbroek en Grietje Lammerts van het Waar, onder Midwolderhamrik, te Noordbroek; Huwelijkscontract 24-05-1759 Noordbroek Jan Gerlofs x Grietje Lammerts. Kinderen:

 • dp. Gerlof Jans,  23-09-1759, Noordbroek
 • dp. Wiske Jans, 05-07-1761 Nieuwe Kerk, Groningen, geb. Boteringestraat
 • dp. Lambertus Jans, 26-12-1762 Nieuwe Kerk, Groningen, geb. Violenstraat.

Jan Gerlofs is overleden voor 11-06-1765. Zijn weduwe hertrouwt op deze datum met ‘Herdrick’ Claessen in Groningen. T. 19-05-1765 Kerkelijke gemeente Noordhorn Heere Klaassen van Noordhorn x Grietie Lammerts van Noordbroek, weduwe van Jan Gerlofs.

Jan Gerlofs is een zoon van Gerlof Dercks en Meijske Aijsses; zijn ouders zijn nog in leven op 29 april 1744, als ze aanwezig zijn bij het huwelijkscontract van hun zoon Derk Gerlofs. 

T. Kerkelijk huwelijk op 27-01-1710 Noordbroek: Gerloff Dercks van Finsterwolde, te Noordbroek en Meijske Eijsses te Noordbroek, laten aldaar de volgende kinderen dopen:

 • dp. 12-07-1711 Derck Gerlofs
 • dp. 11-02-1714 Auke Gerlofs (Auke Gerlofs x Arijs Hindriks, Arijs sterft als Arijs Noorda), Auke Noorda, overleden rond 11-06-1806, Groningen (opbrengst lijklakens)
 • dp. 23-08-1716 Aijsse Gerlofs
 • dp. 17-10-1719 Anje Gerlofs
 • dp. 12-09-1723 Aeijsso Gerlofs
 • dp. 25-09-1729 Jan Gerlofs

Grietje Lammerts is een dochter van Lammert Arends en Wiske Tiddes:

T. 10-10-1723 Nieuw Scheemda Lammert Arends van Nieuw Scheemda x Wiske Tiddes van Nieuwolda; (Lambert, Wijske) (ook aanwezig bij hc Tiddo Lammerts, 01-12-1758 Nieuwolda). Kinderen uit dit huwelijk, gedoopt in Nieuwolda:

 1. dp. 17-12-1724 Arend Lammerts (x Ida Atsema. overleden voor 26-10-1784)
 2. k. Tidde Lammerts (aanwezig in HC 24-05-1754 Noordbroek Arent Lammerts)(ook aanwezig bij hc Tiddo Lammerts, 01-12-1758 Nieuwolda)
 3. k. Jan Lammerts (ook aanwezig bij hc Tiddo Lammerts, 01-12-1758 Nieuwolda)
 4. dp. 28-05-1730 Jacob Lammerts
 5. dp. 05-10-1732 Berent geboren 30-09-1732
 6. dp. 25-10-1733 Grietjen geboren 21-10-1733 (aanwezig in HC 24-05-1754 Noordbroek Arent Lammerts)(ook aanwezig bij hc Tiddo Lammerts, 01-12-1758 Nieuwolda)
 7. dp. 29-07-1736 Hindrik geboren 23-07-1736 (aanwezig in HC 24-05-1754 Noordbroek Arent Lammerts)(ook aanwezig bij hc Tiddo Lammerts, 01-12-1758 Nieuwolda)
 8. dp. 21-06-1739 Anje Lammerts geboren 18-06-1739 (aanwezig in HC 24-05-1754 Noordbroek Arent Lammerts)(ook aanwezig bij hc Tiddo Lammerts, 01-12-1758 Nieuwolda)
 9. dp. 20-05-1742 Jan geboren 14-05-1742
 10. dp. 28-03-1745 Berendt geboren 25-03-1745

Wiske Tiddes is een dochter van Tiddo Thijes en Grietje Jans: Tiddo Thijes, schipper en Grietje Jans van Hellum, trouwen Nieuwolda 23-04-1693. Kinderen:  

 1. k. Jan Tiddes (waarschijnlijk tussen 1693 en 1699 )
 2. k. Thije Tiddes (waarschijnlijk tussen 1693 en 1699) (Thie Tiddes, in leven 13-10-1747 aanwezig hc Eexta, Tijeje). 
 3. dp. 01-10-1699 Berent Tiddes, Nieuwolda
 4. dp. 27-08-1702 Martjen Tiddes, Nieuwolda 
 5. dp. 20-11-1705 Wiske (Wijke) Tiddes, Nieuwolda
 6. dp. 25-11-1708 Melle Tiddes, Nieuwolda
 7. dp. 06-12-1711 Simon Tiddes, Nieuwolda

Geraadpleegde bronnen:

 • Groninger archieven, allegroningers.nl
 • Kranten: www.delpher.nl
 • Fries archief: allefriezen.nl
 1. Het huwelijk van haar ouders is geproclameerd op 22-03-1761 in Boornbergum: Sipke Sipkes, wonende te De Wilgen en Aukjen Pyters, wonende te Hoornsterdijk (Groningen). Zij laten op 07-10-1764 in Tjalleberd een dochter Trijntje dopen. Meer kinderen uit dit huwelijk zijn vermoedelijk: P(i)eter Sipkes Postma, Elizabet Sipkes Postema. Waarschijnlijk hertrouwt haar vader, als Sipke Sipkes Posthma van Burum-Bergum, met Antje Derks van Surhuisterveen, in Westerbroek op 16 februari 1777, kinderen: Sipke, Derk, Hiskea, Meenkje. ↩︎

Geef een reactie