Leijstra, Leystra

Klaas Freerks,(gedoopt op 18-03-1764 te Hijum, zoon van Freerk Waalings, kastelein op de Ley) en zijn vrouw Syrkje Pieters wonen in Oude Leye onder Finkum  (officieel, Fries: Aldeleie, Feinsum).

Op 21 juni 1801 wordt zoon Pieter geboren te Oude Leye onder Finkum en vervolgens gedoopt op 26-07-1801 in de hervormde gemeente Finkum/Hijum. Pieter is de tweede zoon.

Pieters oudere broer is drie jaar eerder, op 2 mei 1779 geboren en op 2 juni 1779 gedoopt. Na Pieter volgen nog Durk, geboren 23-11-1803, doop  08-01-1804; Waling, geboren 09-07-1806, doop 17-08-1806, Ritske, geboren 10-12-1809 en gedoopt op 22-01-1809, allen geboren in Oude Leye Finkum en gedoopt in de hervormde gemeente Finkum/Hijum. 

In 1811 neemt Klaas Freerks (47 jaar oud) de achternaam Leistra aan voor zichzelf en zijn vijf kinderen, die dan allen in leven zijn: Freerk 11, Pieter 10, Dirk 8, Waling 5, Ritske 2/12. We kunnen wel constateren dat Leistra een geografische naam is: ongetwijfeld vernoemd naar Aldeleie.

De moeder van de kinderen is Syrkje Pieters, haar vader Pieter Jurjens neemt voor zichzelf en haar de familienaam Zijlstra aan. Pieter is schoolmeester in Oude Leije, zie de volgende tekst over van de Fryske Academy (leeuwarderadeel.pdf): “In okt. 1796 was Pieter Jurjens hier als schoolmeester. Toen behoorde onder de eigendommen, die de Finkumer kerk op dat moment verkocht, ook “een huizinge en hovinge op de Leije onder Finkum, bij Pijtter Jurjens in gebruik, het Schoolhuis genaamd”, belast met 1½ floreen en 2 c.g. 4 st. grondpacht. Hij was tevens ontvanger van het gemaal (belasting op meel), en barbier. In 1799 was hij hier nog als schoolmeester. Een rang heeft hij niet bezeten. Hij stierf in 1813.

Een stamreeks:

  1. Walingh Yedes, sobere boer, woont Vrouwenparochie->
  2. zoon Freerk Waalings, gedoopt 25-06-1730 te Vrouwenparochie, woont 1758 in Hijum, 1775 hospes/kastelein op de Leij –>
  3. diens zoon Klaas Freerks Leistra, geboren in Hijum, woont Olde Leije onder Finkum, neemt familienaam Leistra aan ->
  4. diens zoons Pieter Klazes Leystra, geboren 2-5-1779 in Oude Leije Finkum ->
  5. diens zoon Klaas Pieters Leistra, geboren 27-09-1835, Het Bildt ->
  6. diens zoon Geert Leystra, geboren 18-02-1877, Vrouwenparochie ->
  7. diens zoon Klaas Leystra, geboren 27-11-1906, Het Bildt ->
  8. diens zoon Geert Leystra, geb. april 1928, Vrouwenparochie

Friesland kende een eigen ‘K. ter Laan‘: Waling Dijkstra. Hij verzamelde oa alle Friese volksoverleveringen. Zijn voornaam, Waling, komt via de vaderlijke lijn uit deze familie Leistra.

Geef een reactie